Uutiset

Julkaistu 8.6.2023

Kalanpyydykset pois luonnosta

Re:Fish on kolmivuotinen Euroopan unionin rahoittama Interreg Central Baltic -hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2023. Hankkeen tarkoituksena on vähentää vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevaa roskaa. Pyydyksiä katoaa kalastettaessa järviin, jokiin ja mereen. Kadonneet pyydykset ovat luonnolle ongelma. Esimerkiksi verkko voi kadonneenakin pyytää kalaa, lintuja ja nisäkkäitä. Kalastuksessa käytettävät materiaalit pilkkoutuvat mekaanisen hankautumisen ja auringon säteilyn seurauksena vedessä muoviroskaksi, ja joistakin pyydysten osista liukenee veteen haitallisia aineita. Kadonneet pyydykset ja niiden osat haittaavat kalastajia, ja vesistöjen äärellä virkistäytyviä. Takertuessaan pyydyksiin ja potkureihin ne aiheuttavat vaaratilanteita ja kustannuksia.

 Re:Fish-hankkeessa kerätään vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia kadonneita verkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla. Lisäksi kerätään käytöstä poistettuja pyydyksiä erikseen kampanjoimalla muun muassa kalastuksen lopettaneilta vapaa-ajan kalastajilta ja mökkiläisten varastoista. Keräyskampanjat järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hankkeessa selvitetään myös, minkälaisin toimenpitein kalanpyydysten häviämistä voitaisiin vähentää ja välttää. Toimenpidesuositusten laadinnassa hanke kokoaa näkemyksiä myös eri sidosryhmiltä, kuten kalastajilta, pyydysten valmistajilta, viranomaisilta, tutkijoilta, huviveneilijöiltä ja muilta vesillä liikkujilta.

Suomessa kadonneita pyydyksiä tullaan keräämään Suomenlahden ja Selkämeren rannikoilta ja Saaristomeren alueelta. Rajallisista keräysresursseista johtuen hanke kartoittaa vapaa-ajan kalastuksen entisiä ja nykyisiä painopistealueita, jotta keräys voidaan keskittää sinne, mistä kadonneita pyydyksiä todennäköisimmin löytyy.

Painopistealueiden kartoittamiseksi kerätään tietoa kalastuksesta viranomaisten laatimista raporteista, suunnitelmista ja tutkimuksista sekä haastattelemalla kalastajia ja kalastuksen parissa työskenteleviä toimijoita ja vesilläliikkujia.

Suomesta projektissa ovat mukana Suomen ympäristökeskus ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Projektia koordinoi ruotsalainen Håll Sverige Rent -säätiö. Virosta hankkeessa on mukana Tarton yliopiston yhteydessä toimiva Viron merentutkimuslaitos.

Re:Fish kannustaa kansalaisia ilmoittamaan löytämistään tai kadottamistaan pyydyksistä ja rohkaisee mobiilisovellusten käyttöön pyydysten katoamisesta ja löytämisestä. Löydetyistä ja kadonneista pyydyksistä voi ilmoittaa klikkaamalla oheista linkkiä ja seuraamalla ohjeita.

 https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/havaitsemaan_hylattyja_kalanpyydyksia.html

Rannoilta kerätyt kalastukseen liittyvät roskat voi raportoida Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -sovelluksella. Lue lisää Siisti Biitsistä: https://www.siistibiitsi.fi/.   

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Pekka Kotilainen

Meri- ja vesiratkaisut (MEVERA)

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

etunimi.sukunimi@syke.fi

p. + 358 295 251 317

 

Projektipäällikkö Jutta Vuolamo

Pidä Saaristo Siistinä ry

jutta.vuolamo@pssry.fi

p. +358 40 458 9156

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita