Uutiset

Julkaistu 27.3.2014

Ahvenanmaalle moitteita shampanjahylkyasiassa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle huomautuksen samppanjahylkyasiassa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnittää maakunnan hallituksen huomiota maakunnan hallintolain ja hyvän hallinnon mukaisiin menettelyihin. 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus sai tiedon samppanjahylyn löytymisestä heinäkuun alussa 2010. Maakunnan hallitus päätti tehdä hylyn lastille pelastusnoston ja pyysi Museoviraston mielipidettä pelastusnostosta. Itse pelastusnosto aloitettiin jo ennen kuin maakunnan hallitus sai Museoviraston lausunnon. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan maakunnan hallitus oli näin menetellyt itsehallintolain ja hyvän hallinnon vastaisesti. Tämän vuoksi hän antoi maakunnan hallitukselle huomautuksen. Apulaisoikeuskansleri korostaa, että viranomaisen on järjestettävä menettelynsä siten, että asian perustelluksi ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset ja tiedot ovat sen käytettävissä ennen päätöksen tekemistä.

Hylystä löydettyjen samppanjapullojen sisällön arvioimisen jälkeen maakunnan hallitus päätti myydä osan pulloista huutokaupalla. Menettely ei ollut tältä osin selkeästi lainvastainen muinaismuistojen kaupallista hyödyntämistä koskevan täsmällisen sääntelyn puuttuessa. Menettely oli kuitenkin muinaismuistoja koskevan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten tarkoituksen vastainen. Niiden tarkoituksena on estää arkeologisen kulttuuriperinnön kaupallinen hyödyntäminen ja kohteleminen taloudellisen voiton lähteenä.

Ahvenanmaan maakunnan lain mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiin tarvitaan vientilupa. Luvan myöntää maakunnan hallitus. Tässä tapauksessa lupahakemuksen olisi siis käsitellyt sama viranomainen, joka oli esineen myynyt. Saamiensa selvitysten mukaan apulaisoikeuskansleri toteaa, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus ei ole ottanut huomioon kulttuuriesineiden maastavientiä koskevaa kansallista ja Euroopan unionin lainsäädäntöä. Hän pitää syntynyttä tilannetta erittäin epätyydyttävänä ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena. Myös tältä kannalta maakunnan hallituksen olisi pitänyt hankkia asian perustelluksi ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.

Apulaisoikeuskansleri muistuttaa että hänen tehtäviinsä ja toimivaltaansa ei kuulu ottaa kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. Tästä syystä nyt annetussa ratkaisussa ei oteta kantaa samppanjapullojen noston tai myynnin aiheuttamiin kustannuksiin.

Oikeuskanslerin viraston tiedote

Ratkaisu (dnro OKV/613/1/2012, 26.3.2014)

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita