Uutiset

Julkaistu 2.3.2023

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Aika: la 1.4.2023 klo 11.00
Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki, 5 krs. kahvila

Kokous järjestetään hybridikokouksena. Kokoukseen sekä paikan päällä että etäyhteydellä (Teams) osallistuvilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 27.3. mennessä sukeltaja.fi kalenterissa. Myös valtakirja tulee toimittaa etukäteen sähköpostitse office at sukeltaja.fi 27.3. mennessä.

Ennen virallisia kokousasioita kuullaan ajankohtaisista asioita sekä palkitaan vuoden 2022 parhaat.

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan Liiton kotisivuilla ja se tullaan viemään Materiaalipankkiin kevätkokouskansioon. Tilinpäätöstiedot ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot löytyvät vuosikertomuksesta.

Jäsenmaksut

Hallitus esittää, että vuonna 2024 jäsenmaksut säilyvät ennallaan:

Jäsenyhdistykset
• aikuiset 29,00 euroa (2009 tai ennen syntyneet)
• norpat 14,50 euroa (2010−2017 syntyneet)
• kuutit 0 euroa (2018 tai sen jälkeen syntyneet)
• rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)
• seniorit 14,50 euroa (kalenterivuoden aikana vähintään 75 vuotta täyttävät)

Jäsenmaksun suuruus on 50 % oman ikäryhmän maksusta, kun henkilö liittyy uutena jäsenenä elo−joulukuun välisenä aikana. Uudeksi jäseneksi katsotaan henkilö, joka ei ole ollut liittymisvuotta edeltävänä vuonna Liiton henkilöjäsen tai Liiton jäsenyhdistyksen jäsen.

Muut
• Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksu 29,00 euroa
• tukijäsen 1000,00 euroa
• yhteisöjäsen 100,00 euroa (Yhteisöjäsen maksaa sen lisäksi jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin, saman ikäryhmään perustuvan jäsenmaksun kuin muillakin on.)

Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruus on 50 % (14,50 euroa), kun henkilö liittyy uutena jäsenenä elo-joulukuun välisenä aikana.

Toimintasääntömuutos

Hallitus esittää Liiton toimintasääntöön pieniä muutoksia. Yhdistyslaki on uudistunut ja se mahdollistaa sääntökirjausten muuttamista Liiton kokousten järjestämisen osalta. Samalla tarkastellaan myös sääntöjä kokonaisuutena ja tehdään pieniä muutoksia kirjauksiin. Toimintasääntömuutos on toimitettu PRH:lle ennakkotarkastukseen. Muutosesitys löytyy kevätkokouksen materiaaleista.

Päivitykset kurinpitosääntöön

Hallitus on 10.12.2022 kokouksessaan hyväksynyt Liiton kurinpitosääntöihin päivityksiä. Tehdyt päivitykset tuodaan nyt kevätkokouksen hyväksyttäviksi, kuten toimintasääntömme §11 edellyttää. Aineisto, josta näkyy tehdyt päivitykset, löytyy kevätkokouksen materiaaleista.

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

• Sekä paikan päällä että etäyhteydellä (Teams) kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 27.3.2023.
• Ilmoittautuessa kirjaa lisätietoihin, osallistutko etänä vai paikan päällä ja kerro mahdollinen erikoisruokavalio.
• Virallisen kokousedustajan tulee toimittaa valtakirja 27.3.2023 mennessä sähköpostilla: office@sukeltaja.fi
• Valtakirja tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, joka on ko. etänä tai paikan päällä osallistuvan kokousedustajan käytössä ja jonne henkilökohtainen kutsu kokoukseen etäosallistumiseksi ja/tai tarvittaessa sähköinen äänestyslinkki lähetetään.
• Kyseinen sähköpostiosoite voi siis tarvittaessa toimia myös kokousedustajan käyttäessä äänioikeuttaan, mikäli kokouksessa tarvitaan suljettuja äänestyksiä. Sähköpostiyhteys on siis tarpeen olla käytössä kokouksen aikana.
• Kokoukseen määräajassa ilmoittautuneille lähetetään osallistumiskutsu (Teams-linkki) ainoastaan siinä tapauksessa, että myös valtakirja on toimitettu määräajassa.

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti
• päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti. Kaikki aineisto tullaan viemään Materiaalipankkiin hyvissä ajoin ennen kokousta
• pyydämme jos mahdollista valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle etäyhteyksien avulla toimiminen on jo ennalta tuttua
• etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana
• mikäli on tarpeen äänestää, sekä paikan päällä olevat että etänä osallistuvat käyttävät samaa äänestystyökalua, eli jokaisella tulee olla valmius äänestää sähköistä työkalua käyttämällä esim. älypuhelimen kautta.

Valtakirja

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.


Toivomme runsasta osanottoa Liiton kevätkokoukseen. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

HALLITUS

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita