Uutiset

Julkaistu 5.9.2012

Sukeltaminenkin on jokamiehenoikeus

Ympäristöministeriö on tänään julkistanut oppaan Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Julkaisuun on koottu tietoa jokamiehenoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä. Julkaisu on suunnattu erityisesti viranomaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön.

Teos perehdyttää jokamiehenoikeuksiin niin niiden käyttäjien kuin maankäytön ja maanomistajan näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi toisen alueella toimimisesta ulkoilun, luonnontuotteiden keräämisen sekä liikuntaharrastusten näkökulmasta.

Oppaassa otetaan kantaa myös sukeltamiseen. Sukeltaminenkin on jokamiehenoikeus. Sukeltaminen on pääsääntöisesti sallittua vesilain yleiskäyttöoikeuden perusteella kaikissa vesistöissä. Sukeltaminen voidaan kieltää vain lakiin nojautuvin perustein. Esim. luonnonsuojelualueilla saattaa olla erityisiä rajoituksia, jotka koskevat sukeltamista mutta samalla myös kaikkea muuta liikkumista alueella. Puolustusvoimien suoja-alueilla saa sukeltaa vain luvalla, jota anotaan sotilasviranomaisilta. Ahvenanmaan maakuntalain mukaan laitesukellus on Ahvenanmaan vesillä sallittua vain maakuntahallituksen luvalla.

Julkaisu on saatavana pdf-tiedostona Ympäristöministeriön internetsivuilta


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita