Uutiset

Julkaistu 7.3.2022

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen 2022

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Aika: 3.4.2022 klo 10.15
Paikka: Tampere-talo, Aaria-tila, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

Valtakirjojen tarkistus: klo 9:30–9:50

Virallisena kokousedustaja voi osallistua vain paikan päällä. Pyrimme järjestämään kokouksen streemauksen, jolloin tallenne voisi olla myös nähtävissä pari viikkoa kokouksen jälkeen.

 

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

• tarjoilujen järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen Liiton kalenterissa 25.3. mennessä
• valtakirjan tarkastuksen sujuvoittamiseksi virallisia kokousedustajia pyydetään toimittamaan, mikäli mahdollista, valtakirja etukäteen sähköpostilla: office@sukeltaja.fi.


Valtakirja

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Pyydämme jäseniä tutustumaan etukäteen kokousmateriaaleihin huolellisesti, jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti päätösasioiden osalta.


Toimintasääntömuutos

Kokouksessa päätetään Liiton toimintasäännön muutoksesta. Patentti- ja rekisterihallitus PRH on ennakkotarkastanut ja hyväksynyt Liiton toimintasäännön, joka nyt tuodaan kokouksen hyväksyttäväksi. Osana toimintasääntömuutosta ehdotetaan, että
- Sukeltajaliiton jäsenmaksuperusteita muutetaan, kuten alempana on esitetty
- Sukeltajaliito tulee liittymään Liikunnan ja Urheilun yhteiseen vakavien asioiden eettiseen kurinpitoon:
§ 20. Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun ja liikunnan yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.
- Liiton ympäristöohjelmaan tehdyt muutokset tullaan jatkossa tuomaan Liiton kokouksen hyväksyttäväksi.

PRH:n ennakkotarkastuspäätös sekä toimintasääntö, jossa näkyvät tehdyt muutokset punaisella merkittynä, löytyvät kokousmateriaaleista.


Jäsenmaksut

Liiton hallitus esittää seuraavaa vuoden 2023 jäsenmaksuiksi, mikäli toimintasääntömuutos hyväksytään.

Jäsenyhdistykset
• yli 75-vuotiaat 14,50 euroa (1948 tai sitä ennen syntyneet)
• aikuiset 29,00 euroa (2008 tai ennen syntyneet)
• norpat 14,50 euroa (2009–2016 syntyneet)
• kuutit 0 euroa (2017 tai sen jälkeen syntyneet)
• Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksun suuruus on 50 % oman ikäryhmän maksusta, kun henkilö liittyy uutena jäsenenä elo−joulukuun välisenä aikana. Uudeksi jäseneksi katsotaan henkilö, joka ei ole ollut liittymisvuotta edeltävänä vuonna Liiton henkilöjäsen tai Liiton jäsenyhdistyksen jäsen.
• rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa).

Muut
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 29,00 euroa, tukijäsen 1000 euroa. Hallitus ehdottaa, että myös henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruus on 50 % oman ikäryhmän maksusta, kun henkilö liittyy uutena jäsenenä elo−joulukuun välisenä aikana.
• yhteisöjäsen 100 euroa, ja sen päälle yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman ikäryhmään perustuvan jäsenmaksun kuin muillakin on.

Mikäli toimintasääntömuutosta ei hyväksytä, ehdotus vuoden 2023 jäsenmaksuiksi:

Jäsenyhdistykset
• aikuiset 29,00 euroa (2008 tai ennen syntyneet)
• norpat 14,50 euroa (2009–2016 syntyneet)
• kuutit 0 euroa (2017 tai sen jälkeen syntyneet)
• rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa).

Muut
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 29,00 euroa
• tukijäsen 1000 euroa
• yhteisöjäsen 100 euroa, ja sen päälle yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman ikäryhmään perustuva jäsenmaksun kuin muillakin on.


15.8.2020 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy Materiaalipankista.

Hallituksen esitys vuoden 2021 vuosikertomukseksi julkaistaan Liiton kotisivuilla ja se tullaan viemään Materiaalipankkiin kevätkokouskansioon. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta. Vuoden 2021 tulos oli 15 319 euroa ylijäämäinen.

 

Ehdollepanotoimikunta

Kevätkokous päättää ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Hallitus kokoaa parhaillaan ehdotustaan ehdollepanotoimikunnaksi. Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on etsiä kyvykkäitä ehdokkaita Liiton hallitukseen ja Liiton puheenjohtajaksi. Hallitukseen pyritään asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolmesta viiteen jäsentä. Mikäli sinulla on kiinnostusta toimia ehdollepanotoimikunnassa tai tiedät tehtävästä kiinnostuneen henkilön, ole yhteydessä tero.lehtonen at sukeltaja.fi tai sari.nuotio at sukeltaja.fi.

 

Vuoden 2021 parhaat

Vuoden 2021 parhaat julkistetaan kevätkokouksessa ja palkittavat kutsutaan paikan päälle vastaanottamaan palkinnot.

Toivomme runsasta osanottoa Liiton kevätkokoukseen! Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Tampereen Urheilusukeltajat ry kutsuu myös mukaan seuran 50-vuotisjuhlapäiväänsä Tampere-talossa 2.4. Tavataan siis Tampereella!


HALLITUS


Tampereen Urheilusukeltajat ry 50 vuotta

Lauantaina 2.4. Tampereen Urheilusukeltajat ry kutsuu viettämään 50-vuotisjuhliaan Tampere-talolle.

Ohjelma

klo 10−16 seminaari, jossa esiintyjinä mm. seuran entinen puheenjohtaja Jouko Laitinen,
Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja Markku Luoto sekä Laura Tuominen, SSLY.
Seminaarilipun hinta 25 € (sisältää keittolounaan).

klo 18.30 alkaen iltajuhla. Illan ohjelmassa hyvää ruokaa ja vielä parempaa seuraa, puheita,
musiikkia ja tanssia. Illan aikana mahdollisuus tutustua seuran alkuvuosista kertovaan
näyttelyyn. Illalliskortin hinta 50 €.

Seminaarilippu ja illalliskortti yhteishintaan 70 €.

Ilmoittautuminen juhlaan viimeistään 20.3. seuran kotisivuilla.

Majoitus

Juhlapäivään osallistujille on varattu majoituskiintiö Courtyard Tampere City -hotellista
Tampere-Talon vierestä. Majoitus tulee varata 5.3. mennessä. Lisätietoja ja linkki varaukseen
seuran kotisivulla.

Juhlakutsu seuran kotisivuilla


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita