Uutiset

Julkaistu 16.1.2023

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 14.1.2023 kokouksella uuden puheenjohtajansa Harri Niemisen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Marko Niinistön ja Hanna-Mari Talkan.

Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2023. Urheiluvaliokunnan alla toimivat räpyläuinnin, sukelluskalastuksen, uppopallon ja vapaasukelluksen lajiryhmät. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta.

Liiton matkustusohje vuodelle 2023 vahvistettiin.

Open Badge -merkit käyttöön P1-kurssilla

Vuoden 2023 alusta lähtien perustettavilla CMAS P1 -kursseilla on otettu Open Badge -osaamismerkit käyttöön. Kurssin teoriaosuuden, allasosuuden ja avovesiosuuden hyväksytystä suoristuksesta saa kustakin oman osasuoritusmerkkinsä, ja kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti ja kurssin läpäisykriteerit on täytetty, sukeltaja saa merkin kokonaissuorituksesta.

Open Bagde -osaamismerkit ovat tulossa käyttöön muillekin kursseille ja työpajoille myöhemmin tämän vuoden aikana.

CMAS-kurssin hyväksytystä suorituksesta saa edelleenkin kansainvälisen CMAS-kortin. Open Badge -osaamismerkit tulevat perinteisen kortin rinnalle uudenlaiseksi todistukseksi kurssilla saavutetusta osaamisesta.

Painopisteenä tiedotus ja hyvinvoivat seurat

Vuoden 2023 painopisteiksi on määritelty hyvinvoivat aktiiviset jäsenseurat. Sekä sisäisellä että ulkoisella viestinnällä on tärkeä rooli sukellusseurojen toiminnassa. Seurojen kannattaa kertoa jäsenilleen toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista avoimesti ja ennakoivasti. Hyvin toimivan viestinnän avulla voidaan lisätä seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä sitouttaa jäsenistöä seuraan ja sen toimintaan.

Ulospäin seuran kannattaa viestiä avoimesti ja positiivisesti seuran toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ja kertoa mielellään hieman laajemminkin siitä, minkälainen rooli seuralla on omalla paikkakunnallaan. Moni sukellusseura tekee alueellaan säännöllisiä rantojen puhdistuksia tai osallistuu Vapepa-toimintaan. Sukellustoiminnassa opitaan tärkeitä taitoja, mm. pelastamistaitoja. Seuran toiminta ei rajoitu ainoastaan jäsenten omaan harrastamiseen, vaan sillä on vaikutuksia alueella laajemminkin.

Viestitään yhdessä

Liiton viestintä tukee seurojen viestintää. Seurojen kannattaa informoida Liittoa tulevista tapahtumistaan ja koulutuksistaan, sillä Liiton viestintää voidaan suunnata alueellisesti ja tällä tavoin tukea seuraa näkyvyyden saamisessa omalla alueellaan. Kohdennettu some-markkinointi voi pienillä panostuksilla lisätä seuran näkyvyyttä ja tuoda uusia harrastajia mukaan seuran toimintaan.

Puheenjohtaja-ilta tiistaina 21.3. - Valtioneuvoston kysely seuroille tulossa

Toivotut puheenjohtaja-illat saavat jatkoa. Seuraava puheenjohtaja-ilta järjestetään 21.3. klo 19 alkaen. Tuolloin on tarkoitus yhdessä käsitellä seurojen hyvinvointia ja asioita, joilla Liitto tukee seuroja. Suomalainen liikunta ja urheilu on kohdannut viimeisen kolmen vuoden aikana yllättäviä ja merkittäviä uusia haasteita. Koronapandemia vuosina 2020-2022 sekä tuoreimpana vuoden 2022 aikana alkanut energiakriisi ja yleinen kustannustason nousu ovat vaikuttaneet monella tavalla myös liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Miten seurat ovat selvinneet kriiseistä? Kuinka haasteet ovat muuttaneet seurojen toimintaa? Miten seurajohtajat arvioivat seurojen kehitysnäkymiä vuodelle 2023? Myös Valtion liikuntaneuvosto on kiinnostunut em. asioista, ja seuroille onkin juuri lähdössä asiaa koskeva kysely, johon toivomme seurojemme vastaavan aktiivisesti.

Sukeltajaliiton Reilun kilpailun ohjelma

Osana Liiton vastuullisuustyötä Liitto on laatinut uuden Reilun kilpailun ohjelman. Tämä ohjelma koostuu kahdesta osioista: antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista. Ohjelmissa kuvataan Sukeltajaliiton edistämää antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden toimintojen seurantaa ja vastuita. Molemmat ohjelmaosiot sisältävät lisäksi perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta.

Ohjelmat on tarkoitettu sukeltamisen eri kilpalajien parissa toimivien urheilijoiden, heidän valmentajien ja tukihenkilöiden sekä kisaorganisaatioiden käyttöön. Liiton hallituksen nyt hyväksymä ohjelma tulee voimaan 1.3.2023 alkaen, ja se tullaan julkaisemaan Liiton kotisivuilla helmikuun aikana.

SUEK on julkaissut Reilusti Paras -verkkokoulutuksen, joka auttaa urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen avulla voidaan oppia ja varmistaa omat tiedot antidopingasioista.

Liiton toimintasääntömuutos tulossa kevätkokouksen hyväksyttäväksi

Sukeltajaliitto valmistelee toimintasääntöön pieniä muutoksia, ja sääntömuutosesitys on tarkoitus tuoda Liiton kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Kevätkokous järjestetään 1.4. Helsingissä. Yhdistyslakia on muutettu, ja jatkossa yhdistyksen kokous voi olla kokonaan etäkokous, mikäli yhdistyksen säännöt sallivat sen. Myös kokouksiin ennakkoilmoittautumiseen liittyviä asioita on tarkoitus tarkentaa säännöissä. Antidoping-asioiden osalta sääntökirjauksia on myös tarpeen muokata.

Hankeavustusta voi hakea tammikuun ajan

Sukeltajaliitto voi myöntää hankeavustusta sellaisille sukeltamista tai sukellusolosuhteita edistäville hankkeille, jotka hyödyttävät koko sukeltajayhteisöä. Hankkeen tulos tulee olla kaikkien sukeltajien käytettävissä ilman eri maksua tai vaatimusta kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön. Tukea voi hakea minkä tahansa sukelluslajin hankkeeseen. Yksittäisen seuran tai rajatun piirin toimintaa edistäviin hankkeisiin tukea ei myönnetä.

Lue lisää hankeavustuksesta ja täytä hakulomake 31.1. mennessä.

Vuoden parhaat

Vuoden parhaita 2022 voi ehdottaa sähköisellä lomakkeella 31.1. asti. Palkinnot jaetaan Liiton kevätkokouksessa 1.4. Helsingissä.

Syyskokouksen isännöinti

Sukeltajaliiton syyskokous järjestetään 7.10. Onko seurallanne esim. vuosijuhla tai muu tilaisuus, jonka yhteyteen syyskokouksen voisi tuoda? Jos seuranne on kiinnostunut isännöimään syyskokousta, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan sari.nuotio at sukeltaja.fi.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena torstaina 23.2. Hallituksen kokouksissa käsiteltävä aineisto tulisi olla hallituksella saatavilla kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Ehdotukset Liiton vuosikokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on toimitettava Liiton hallitukselle niin, että ne voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa, joka on aikaisemmin kuin kolme viikkoa ennen Liiton vuosikokousta (toimintasääntö §9).

Hallituksen muut suunnitellut kokouspäivät vuonna 2023 ovat: to 9.3., to 23.3., to 1.6., lau 2.9. , to 28.9. lau 9.12.

Hallitus toivottaa Sukeltajaliiton jäsenille oikein hyvää alkanutta vuotta!

Puheenjohtaja Harri Nieminen, harri.nieminen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita