Sve | En | Ru

Sukeltajaliiton kevätkokous

Aika: 15.8.2020
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Sukeltajaliitto Ry
Kuvaus:

Kokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt 9.8.2020

---------------------------------------------------------------

 

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Helsinkiin, Sporttitalolle.

Aika: 15.8.2020 klo 12.00

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Koronavirustilanne on Suomessa mennyt parempaan suuntaan ja kokoontumisrajoituksia on lievennetty 1.6. alkaen. On vielä epävarmaa, millainen tilanne on elokuussa, mutta varaudumme siihen, että kokous voidaan järjestää paikan päällä erityisjärjestelyin.

Haluamme tarjota myös etäosallistumismahdollisuuden ja suosittelemme sitä, ettei paikalla oleva henkilömäärä kasvaisi tässä tilanteessa liian suureksi.

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi


- kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 9.8. ilmoittaen lisätiedoissa, osallistuuko etänä vai paikan päällä

- jotta voidaan välttyä tarpeettomilta lähikontakteilta, skannatut valtakirjat pyydetään toimittamaan 9.8. mennessä sähköpostilla: sari.nuotio at sukeltaja.fi

- niille, jotka ovat ilmoittautuneet osallistumaan etäyhteyden kautta, lähetetään kutsu Teams-kokoukseen viimeistään 13.8. edellyttäen, että valtakirja on toimitettu

- henkilöjäsenillä on Liiton sääntöjen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus Liiton kokouksissa. Äänioikeutta henkilöjäsenellä ei ole. Henkilöjäsenten toivotaan osallistuvan etäyhteydellä kokoukseen

- kokoukseen ei tule saapua paikan päälle, jos on vähäisiäkin hengitystie- tms. flunssan tai muun sairauden oireita.

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti


- päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti

- toivomme jäsenten kommentoivan sähköpostitse etukäteen samalla kun lähettävät valtakirjan, mikäli he eivät ole hyväksymässä hallituksen esityksiä, jotta voidaan varautua mahdollisiin äänestyksiin ja arvioida tilaisuuden kestoa
 
- pyydämme, jos mahdollista, valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle Teamsin käyttö on jo ennalta tuttua

- etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana
 
- kokoukseen ilmoittautuneille paikalle tuleville kokousedustajille lähetetään 13.8. sähköpostilla saapumisohjeet ja lisätietoja kokouksen järjestelyistä.

Vuoden 2019 parhaat kutsutaan kevätkokoukseen vastaanottamaan palkintonsa.

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Hallitus esittää vuoden 2021 jäsenmaksuihin aikuis- ja norppajäsenten sekä henkilöjäsenten osalta maltillisia 1,00/0,50 euron korotuksia. Hallitus perustelee korotusta erityisesti Liiton verkkopalveluiden kehittämisellä.


Ehdotus vuoden 2021 jäsenmaksuiksi:  

Jäsenyhdistysten osalta:

- aikuiset 28,00 euroa (2006 tai ennen syntyneet)   
- norpat 14,00 euroa (2007–2014 syntyneet)       
- kuutit 0 euroa (2015 tai sen jälkeen syntyneet)
- rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut:

- henkilöjäsenen jäsenmaksu 28,00 euroa tukijäsen 1000 euroa
- yhteisöjäsen 100 euroa, jonka lisäksi yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman, ikäryhmään perustuvan, jäsenmaksun kuin muillakin on.

Hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikertomukseksi on jo huhtikuussa julkaistu Liiton kotisivuilla ja se löytyy myös www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Hallinnolliset dokumentit > Kevätkokous > 2020. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

1.1.2018 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy www.sukeltaja.fi / materiaalipankki / säännöt ja ohjeet -kansiosta. Kevätkokoukselle tuodaan päätettäväksi Liiton toimintasäännon muutos. Ehdotus uudeksi toimintasäännöksi löytyy kokousmateriaaleista, muutokset näkyvät merkittyinä. Toimintasääntömuutos on jo hyväksytty PRH:n ennakkotarkastuksessa. Myös Liiton kurinpitosääntöihin on tehty toimintasääntömuutoksesta johtuen muutoksia, ja kevätkokoukselle esitetään hyväksyttäväksi myös kurinpitosäännön muutos.

Koska kevätkokous järjestetään poikkeusoloista johtuen vasta elokuussa, hallitus on jo käynnistänyt ehdokkaiden haun syyskokouksen hallitusvaaliin. On toki vielä mahdollista asettaa ehdollepanotoimikunta kevätkokouksessa, mikäli kokous niin päättää.

Tapaamisiin Helsingissä tai tällä kertaa myös etänä,      

 

Sukeltajaliiton hallitus