Sve | En | Ru

26.9.2022 tapahtumat

CMAS Two Star Diver -kurssi

Aika: 26.9 - 31.10.2022
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Tero Lehtonen
Kuvaus:

Yleistä

CMAS Two Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen CMAS One Star Diver -kurssilla opittuja laitesukelluksen perustaitoja ja perehdyttää sukeltaja edistyneempiin laitesukellustaitoihin, kuten keskisyvien sukellusten tekemiseen, vedenalaiseen suunnistukseen, sukeltamiseen pimeissä olosuhteissa, jne. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet 20-30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen pienimmällä mahdollisella riskitasolla.

 

Pääsyvaatimukset kurssille

CMAS Two Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.

Hänellä on oltava:

  • Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
  • CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä sukelluskortti (esim. PADI OWD, NAUI Scuba diver).
  • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
  • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.


CMAS suosittelee voimakkaasti, että jo CMAS Two Star Diver -sukeltajat suorittaisivat hätäensiapu- ja hapenantokoulutukset.

 

Kurssin läpäisykriteerit

Läpäistäkseen kurssin CMAS Two Star Diver -kortin, oppilaan on:

  • Täytettävä kaikki pääsyvaatimukset.
  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
  • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu teoriaopiskelusta, joka suoritetaan verkossa itseopiskeluna Sukeltajaliiton Dyykki -koulutusympäristössä ja teoriakokeesta. Kahdesta allaskerrasta ja neljästä avovesisukelluksesta. Kaikessa koulutuksessa noudatetaan korostetusti Sukeltajaliiton turvamääräyksiä ja koulutuksesta annettuja ohjeita. Kurssille osallistuvat saavat ne tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat sukeltaakseen turvallisesti enintään 30 metrin syvyyteen. Allas- ja avovesikoulutuksessa oppiminen todetaan jatkuvan seurannan peri­aatteella.

 

Kustannukset

Kurssin hinta on 210€. Muita mahdollisia kuluja, jotka eivät sisälly kurssihintaan ovat avovesikertojen aiheuttamat kulut (matkat ja majoitus), mahdollisen lääkärintarkastuksen kulut. Oppilaille suositellaan voimakkaasti sukeltajan vakuutuksen hankkimista, jos sellaista ei vielä ole. Mikäli lisäkoulutusta tai lisäsukelluksia joudutaan järjestämään oppilaasta johtuvista syistä, näistä aiheutuvat kustannukset ml. matkakulut velotetaan oppilaalta. Kustanne on 40€ / kerta + mahdolliset matkakulut. Kurssi on suoritettava hyväksytysti 12 kuukauden kuluessa kurssin aloituksesta.

 

Varusteet

Kurssilaisen on itse hankittava kurssilla tarvittavat varusteet. Varustekokoonpano tulee olla sellainen, jolla voidaan suorittaa turvallisesti kurssiin kuuluva 30m:n sukellus, sekä valo ja varavalo yösukellusta varten. Suosittelemme kuivapukua ja kahdennettua laitekokonaisuutta.

 

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille