Sve | En | Ru

5.6.2021 tapahtumat

CMAS Two Star Diver -kurssi

Aika: 5.6 - 31.8.2021
Paikka: Kouvola
Järjestäjä: Sukellusseura Vesikot ry
Vastuukouluttaja: Sami Kuivainen
Kuvaus:

Kouvolassa järjestetään Laitesukelluksen jatkokurssi 5.6. - 31.8.2021

CMAS Two Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen CMAS One Star Diver -kurssilla opittuja laitesukelluksen perustaitoja ja perehdyttää sukeltaja edistyneempiin laitesukellustaitoihin, kuten keskisyvien sukellusten tekemiseen, vedenalaiseen suunnistukseen, sukeltamiseen pimeissä olosuhteissa, jne. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet 20-30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen pienimmällä mahdollisella riskitasolla.

Kurssin hinta 220 euroa.

 

KURSSILLE OSALLISTUMISEN ENNAKKOVAATIMUKSET

CMAS Two Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

• Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

• CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.

• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

 

Kortitusvaatimukset

Saadakseen CMAS Two Star Diver -kortin, oppilaan on:

  • Täytettävä kaikki kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset.

  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.

  • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.

  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.

  • Omattava vähintään 10 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta 10-30 m syvyysalueelle.

  • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

 

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Two Star Diver -kortti.

 

 

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille