Sve | En | Ru

1.1.2021 tapahtumat

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 1.1 - 13.6.2021
Paikka: Kankaanpää
Järjestäjä: Kankaanpään Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Tapani Kallioniemi
Kuvaus:

LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI / TUOTESELOSTE

 

 

 

LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI syksy 2020 - kevät 2021

 

Kankaanpään Urheilusukeltajat ry:n järjestämä laitesukelluksen peruskurssi on

Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen.

 

Kurssin sisältö

 

Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännön perustaitojen opettelussa sekä

sukellusturvallisuudessa. Peruskurssiin kuuluu vähintään 10 tuntia

allasopetusta, teoriaopetus e-oppimisena ja teoriakoe sekä viisi avovesisukellusta

kouluttajan kanssa.

 

Avovesiharjoittelun jälkeen oppilaat osaavat soveltaa todellisissa

sukellusolosuhteissa käytäntöön teoria- ja allasopetuksessa oppimansa tiedot

ja taidot, ja ovat Suomen olosuhteissa valmiita itsenäiseen

suoranoususukeltamiseen 15 - 20 metrin syvyysalueella.

 

Huomioitavaa:

12 – 14 -vuotias sukeltaja voi sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen

kortitetun laitesukeltajan parina. Alle 15-vuotiaan sukeltajan suurin sallittu

sukellussyvyys kaikissa olosuhteissa, myös ulkomailla sukellettaessa, on 15

metriä.

 

Kurssin pääsyvaatimukset

 

Kurssin pääsyvaatimukset ovat seuraavat:

 

- uimataito (vähintään 200 m)

- Kankaanpään Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys (vuoden 21 jäsenyys sis. kurssimaksuun, vuoden 20 maksua ei peritä)

- vähintään 12-vuotias ennen kurssin alkua (alle 15-vuotiaat vanhemman seurassa)

- alle 18-vuotiaasta oppilaasta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus

sukelluskoulutukseen osallistumisesta

- normaali terveys

- kurssilaisen on allekirjoitettava Sukeltajaliiton terveysselvityslomake ensimmäisen teorialuento-osuuden aikana

- alaikäisen kurssilaisen lomakkeeseen tarvitaan myös huoltajan

allekirjoitus.

 

Vastuukouluttaja

 

Tapani Kallioniemi

Sukeltajaliiton hyväksymä CMAS laitesukelluskouluttaja

Yhteystiedot:

GSM: 0400957207, sähköposti: tapani.kallioniemi@kolumbus.fi

 

Kurssipaikat

 

Teoriat Kankaanpään uimahallin kokoustilassa, Jämintie 10

- allasharjoitukset Kankaanpään uimahalli 25 metrin allas

- avovesisukellukset Isojoen Kangasjärvellä, Kangasjärventie 636 Isojoki.

 

 

Ajankohta

 

Kurssi alkaa sunnuntaina 11.10.2020 ja päättyy avovesileiriin, ajankohta sovitaan myöhemmin. Allasharjoitukset ovat sunnuntaisin klo 18.00 -19.30.

 

Läsnäolo kaikilla kurssiin kuuluvilla oppitunneilla, allas- ja

avovesiharjoituksilla on välttämätöntä. Aikatauluihin voidaan tarvittaessa

tehdä muutoksia niistä kurssilaisten kanssa yhteisesti sopimalla.

 

Kurssin kortitusvaatimukset

 

Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi oppilas saa CMAS * -sukeltajakortin. Kortti oikeuttaa osallistumaan sukelluksille kaikkialla maailmassa.

12 -14 -vuotiaiden sukeltajien korttiin tulee Junior Scuba Diver –luokitus.

 

Sukeltajakortin saamiseksi seuraavat edellytykset on täytyttävä:

- hyväksytysti läpäisty teoriaosuus

- hyväksytysti läpäisty teoriakoe

- hyväksytysti läpäisty allasosuus

- hyväksytysti läpäisty avovesiosuus

- kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen

 

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Mikäli kaikkia yllä mainittuja kurssin läpäisykriteereitä ei ole saavutettu ja

oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Kankaanpään Urheilusukeltajat ry:llä oikeus

periä ylimääräisistä lisäharjoituksista johtuvat kustannukset oppilaalta (30

euroa / lisäharjoituskerta). Mikäli oppilas on estynyt sovituille

avovesiharjoitteille ja ko. avovesikoulutus joudutaan erikseen sopimaan

kurssilaisen kanssa, peritään kurssilaiselta aiheutuneista kuluista 40 euroa /

avovesipäivä.

 

Kurssin hinta

 

Laitesukelluksen peruskurssin hinta = 420 €.

 

Kurssi laskutetaan kahdessa erässä, tammikuussa 2021 ensimmäinen osa = 200 € (- 30 € introsta, joka laskutetaan erikseen, tällöin tammikuun erä on 170 €)

Toinen erä 220 € laskutetaan ennen avovesiharjoituksia toukokuussa 2021.

 

Kurssin hinta sisältää:

 

1) Sukeltajaliiton e-oppimispaketin ja oikeuden dyykki ympäristöön.

2) CMAS* -sukeltajakortin.

3) Seuraavat sukellusvarusteet: laitepaketti, painot ja painovyö

kurssin harjoitusten ajaksi

4) Kankaanpään Urheilusukeltajat ry:n vuoden 2021 jäsenmaksun (75 euroa.)

 

Kurssimaksun lisäksi on varauduttava seuraaviin lisäkuluihin:

- maskin, snorkkelin ja räpylöiden hankinta (noin 100 – 150,00 euroa)

- neopreenihansikkaat ja -kengät (noin 60 – 100 euroa)

- puukko (noin 20 – 80 euroa)

- sukelluskello tai sukellustietokone (noin 100 – 250 euroa)

- mahdollinen lääkärintodistus (noin 40 – 70 euroa)

- bensakulut avovesiharjoituspaikalle

-märkäpuvun hankinta tai lainaaminen (hankintahinta noin 200 euroa)

 

Sitovat ilmoittautumiset kurssille

 

Sitovat ilmoittautumiset kurssille, täytetään kurssi-ilmoituslomake, ja se

palautetaan kurssin vastuukouluttajalle Tapani Kallioniemelle, kurssin ensimmäisen teoriakerran yhteydessä.

 

Peruutusehdot

 

Peruutuksista on aina ilmoitettava kirjallisesti kurssin vastuukouluttajalle (s-posti käy).

Mikäli osallistuminen kurssille perutaan ennen ensimmäistä allaskertaa on se maksutonta.

Mikäli oppilas jättää kurssin kesken tai peruu osallistumisensa ilman lääkärintodistusta, voi seura periä jo suoritetuista osiosta kurssimaksua seuraavasti:

a. 140,00 euroa aloitettu teoriaosuus

b. 140,00 euroa aloitettu allasosuus

c. 140,00 euroa aloitettu avovesiosuus

 

Lääkärintodistuksella todettu sairaus, joka estää sukeltamisen, oikeuttaa

kurssimaksun palauttamisen kokonaisuudessaan. Tämä edellyttää, että oppilas

palauttaa saamansa kurssimateriaalin siinä kunnossa, että se voidaan antaa

seuraavalle kurssilaiselle (kurssimateriaalin hinta = 100,00 euroa).

 

Vakuutukset

 

Kurssilaisia ei ole vakuutettu seuran tai kouluttajan puolesta. Mikäli sinulla on jokin tapaturmavakuutus niin tarkistathan itse, että se kattaa myös laitesukelluksen.

Kouluttajalla on vastuuvakuutus joka kattaa hänen mahdollisesti aiheuttamat vahingot.

Seura suosittelee ottamaan DAN sukeltajavakuutuksen.

 

Kurssilla tarvittavat varusteet

 

Perusvälineet (maski, snorkkeli, räpylät) on oltava kurssilaisella jo ensimmäisellä varsinaisella allasharjoituskerralla (sunnuntaina 8.11). Ohjeet näiden hankinnasta saa ensimmäisellä teoriakerralla.Avovesivarusteet (avokantaräpylät, hansikkaat, puku sekä kengät ja puukko) on oltava kurssilaisilla viimeisellä allasharjoituskerralla.

 

Tervetuloa laitesukelluksen peruskurssille!

Lisätieto: Kurssin ohjelma
 
 

VAPEPA-erikoissukelluskurssi

Aika: 1.1 - 31.5.2021
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja: Tapani Kallioniemi
Kuvaus:

Kurssi on tarkoitettu jo valmiiksi kouluttautuneille tekki sukeltajille, minimi sukellussyvyys 60m

 

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS One Star Instructor -kurssi

Aika: 1.1 - 31.12.2021
Paikka: Riihimäki
Järjestäjä: Riihimäen Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Tuomo Palevaara
Kuvaus:

Kurssi suoritetaan pääosin Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n tapahtumien yhteydessä. Muutkin järjestelyt ovat mahdillisia kurssin aikana. Kurssilla käytetään Riihimäen ja Tervakosken uimahalleja. Lisäksi osa suorituksista tehdään avovesissä.

Kurssin hinta 450 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, kortituksen ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Riihimäen Urheilusukeltajat ry maksaa kurssin oman seuran tuleville kouluttajille. 

CMAS One Star Instructor -kurssi on kouluttajakurssi, jonka aikana opitaan sukelluskouluttajana toimimisen perustiedot. Kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS One Star Instructor voi tehdä vain sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit.

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS One Star Instructor -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

* Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

* CMAS Three Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-3 (Dive Leader) -standardin vaatimukset täyttävä voimassaoleva kortti.

* Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. (Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.)

* Voimassaoleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys.

* Enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkua myönnetty lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (HUOM: terveysselvitys ei riitä).

* Vähintään sata kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa (yösukelluksia, jääsukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, hylkysukelluksia, sukelluksia 30-40 metrin syvyysalueella, seoskaasusukelluksia jne.)

Kurssin läpäisykriteerit

* CMAS One Star Instructor -kurssin teoriakoe

* Lähtötasovaatimukset

* Teoriaopetusnäytteet

* Taitosuoritukset: taitorata sekä ensiapu- ja pelastusnäytteet

* Allasopetusnäytteet

* Avovesiopetusnäytteet

* Sukeltajaliiton ohjeisiin ja hyvään koulutustapaan sitoutuminen

* CMAS One Star Instructor -kurssin teoriakoe

* Kouluttajan asenne ja käyttäytyminen

Osasmistaso kurssin jälkeen:

Ammattimainen tietotaso sukelluksen teoriasta, sukelluskoulutuksen teoriaopetuksesta, allasopetuksesta ja avovesiopetuksesta.

Hyvät pelastustaidot.

Hyvät sukellustapahtuman järjestäjän taidot.

Hyvät taidot oppilaisharjoitusten järjestämisestä ja valvonnasta sekä palautteen antamisesta oppilaille.

Esimerkilliset henkilökohtaiset sukellustaidot, riittävä sukelluskokemus.

CMAS One Star Instructor -kouluttaja voi toimia: 

CMAS One Star Snorkel Diver -kurssien vastuukouluttajana sen jälkeen, kun on lisäksi suorittanut norppaohjaajan taitoradan.

CMAS Two Star Snorkel Diver ja CMAS Three Star Snorkel Diver –kurssien, ja Sukeltajaliiton snorkkelisukellusturvallisuuskurssin vastuukouluttajana, mikäli hänellä on itsellään suoritettuna ko. kortit, tai mikäli hän on suorittanut snorkkelisukelluskouluttajan crossover-kurssin.

Laitesukelluskokeilun (CMAS Introductory SCUBA Experience ) vastuukouluttajana silloin, kun kokeilu järjestetään uima-altaassa tai uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä.

CMAS One Star Diver -kurssien vastuukouluttajana.

CMAS Dry Suit Diver -kurssien vastuukouluttajana.

CMAS Ice Diver -kurssin vastuukouluttajana, jos hänellä on joko CMAS Ice Diver -kortti, vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jääsukelluskortti tai vähintään 10 kirjattua jääsukellusta.

CMAS Two Star Instructor -kouluttajan avustajana kaikilla niillä kursseilla, joita tämä on oikeutettu järjestämään. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. mallisuoritusten tekeminen, oppilaiden harjoituttaminen, palautteenanto ja virheiden korjaaminen, mutta näiden kurssien läpäisyvaatimuksiin kuuluvat harjoitteet voi hyväksyä suoritetuiksi ainoastaan CMAS Two Star tai Three Star Instructor.

Kurssin aikana Sinua arvioidaan ja Sinä arvioit omia ja muiden suorituksia. Arvioinnit ovat osa koukutuskokonaisuutta. Arviointi sukelluskurssilla tapahtuu sekä jatkuvana arviointina että tiettyjen suoritusten arviointina. Kurssin hyväksytysti läpäisseelle kouluttajalle myönnetään CMAS One Star Instructor -kortti.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille