Sve | En

21.9.2020 tapahtumat

CMAS Three Star Diver -kurssi

Aika: 21.9 - 27.9.2020
Paikka: Espoo
Järjestäjä: Nousu
Vastuukouluttaja: Sami Järvinen
Kuvaus:

Mihin tämä kurssi valmistaa?

CMAS Three Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver -sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin, kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet etappisukeltamiseen 30-40 metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. CMAS Three Star Diver -kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin.

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso

 • Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen seuran sukellustapahtumissa.
 • Pelastustilanteen johtamiseen.
 • Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan valvonnassa.

Etenkin silloin, kun CMAS Three Star Diver toimii sukellusjohtajan tehtävissä, hänestä käytetään CMAS:n standardeissa nimitystä CMAS Dive Leader.

CMAS Dive Leader voi

 • Näyttää mallisuorituksia
 • Valvoa oppilaiden tekemiä harjoituksia
 • Varmistaa oppilaiden turvallisuutta
 • Toimia sukellusryhmän johtajana sellaisilla kurssisukelluksilla, jotka eivät edellytä kouluttajan suoraa valvontaa
 • Perehdyttää kortitettuja sukeltajia sellaisiin olosuhteisiin, jotka eivät ole heille ennestään tuttuja

CMAS Dive Leader ei voi

 • Opettaa uusia taitoja
 • Hyväksyä kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluvia suoritteita hyväksytysti suoritetuiksi

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS Three Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.

Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys.
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa: kuivapukusukelluksia, yösukelluksia, keskisyviä sukelluksia 20-30 metrin syvyysalueelle, hylkysukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, jääsukelluksia jne.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Hinta:

250 eur + siirtymiset sukelluspaikoille. Mikä keli sallii menemme saareen seuran veneellä ja se kuuluu hintaan. Mikäli syväsukellus siirtyy viikonlopulta niin siitä veloitetaan seuran lähtöhinnaston mukaan, jos se suoritetaan veneeltä.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille