Sve | En

CMAS Three Star Diver -kurssi

Aika: 21.9.-27.9.2020
Paikka: Espoo
Järjestäjä: Nousu
Vastuukouluttaja:Sami Järvinen
Kuvaus:

Mihin tämä kurssi valmistaa?

CMAS Three Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver -sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin, kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet etappisukeltamiseen 30-40 metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. CMAS Three Star Diver -kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin.

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso

 • Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen seuran sukellustapahtumissa.
 • Pelastustilanteen johtamiseen.
 • Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan valvonnassa.

Etenkin silloin, kun CMAS Three Star Diver toimii sukellusjohtajan tehtävissä, hänestä käytetään CMAS:n standardeissa nimitystä CMAS Dive Leader.

CMAS Dive Leader voi

 • Näyttää mallisuorituksia
 • Valvoa oppilaiden tekemiä harjoituksia
 • Varmistaa oppilaiden turvallisuutta
 • Toimia sukellusryhmän johtajana sellaisilla kurssisukelluksilla, jotka eivät edellytä kouluttajan suoraa valvontaa
 • Perehdyttää kortitettuja sukeltajia sellaisiin olosuhteisiin, jotka eivät ole heille ennestään tuttuja

CMAS Dive Leader ei voi

 • Opettaa uusia taitoja
 • Hyväksyä kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluvia suoritteita hyväksytysti suoritetuiksi

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS Three Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.

Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys.
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa: kuivapukusukelluksia, yösukelluksia, keskisyviä sukelluksia 20-30 metrin syvyysalueelle, hylkysukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, jääsukelluksia jne.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Hinta:

250 eur + siirtymiset sukelluspaikoille. Mikä keli sallii menemme saareen seuran veneellä ja se kuuluu hintaan. Mikäli syväsukellus siirtyy viikonlopulta niin siitä veloitetaan seuran lähtöhinnaston mukaan, jos se suoritetaan veneeltä.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille