Sve | En | Ru

CMAS Nitrox Diver -kurssi

Aika: 1.5.-31.8.2024
Paikka: Joensuu
Järjestäjä: Joensuun Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja:Aleksi Kuronen
Kuvaus:

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortitetulla sukeltajalla on ne tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat suoranoususukeltamisen enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla.

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa;
• Analysoida nitroksiseoksia
• Merkitä nitroksipullot oikealla tavalla
• Suunnitella suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla
• Toteuttaa suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävää vakioseosta käyttäen toisen, vähintään samantasoisen koulutuksen omaavan sukeltajan parina.

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei
ole. Hänellä on oltava
• Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on
rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
• Joko oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla, jonka yhteydessä järjestetään samaan aikaan myös
CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssi,
• tai CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn
sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver) -standardin vaatimukset
täyttävä kortti.
• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan
lääkärintodistuksella.
• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.


Kurssin hinta on 80€. Mikäli kurssin käy peruskurssin yhteydessä on kurssien pakettihinta 500€. Mikäli kurssin käy jatkokurssin yhteydessä on kurssien pakettihinta 300€.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille