Sve | En | Ru

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssi

Aika: 4.12.-31.12.2023
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vastuukouluttaja:Tero Lehtonen
Kuvaus:

CMAS Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja kaasuseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn. CMAS GasBlender osaa valmistaa halutun happiprosentin omaavan kaasuseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt henkilö:
• Omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen.
• Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita.
• Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkityksen.
• Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn.
• Osaa todeta happipuhtauden.
• Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät.
• Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet.
• Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan.

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssi ei anna pätevyyttä:
• Sukeltajien neuvomiseen tietyllä sukelluksella käytettävää nitroksiseosta valittaessa.
• Nitroksisukelluksen suunnitteluun, MOD:n tai EAD:n määrittelyyn jne.
• Paineenalentajien tai annostimien huoltamiseen.
• Happipuhdistus- ja happihuoltopalvelujen tarjoamiseen toiselle osapuolelle.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille