Sve | En | Ru

CMAS Dry Suit Diver -kurssi

Aika: 20.9.-20.12.2023
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vastuukouluttaja:Sanna Siltanen
Kuvaus:

Ilmoittautumiset viimeistään 20.9.2023 joko liiton järjestelmän kautta tai sähköpostilla sanna.siltanen@sukeltaja.fi.

Sähköpostilla ilmoittautuessa, muista ilmoittaa nimesi, syntymäaikasi, yhteystietosi ja seura jossa olet jäsenenä.


Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen sukeltaa kuivapuvulla. Kuivapukukurssilla pääpaino on kuivapuvun käytön opettelussa. Lisäksi käydään läpi huomioitavia asioita kuivapuvun hankkimisessa ja säilyttämisessä.


Kurssiin sisältyy:
- Dyykki-e-oppimismateriaali
- yksi lähiopetustunti jossa käydään läpi Dyykki-materiaalista esiin tulleita kysymyksiä ja sen jälkeen kuivapuvusta yleisiä asioita käytännössä.
- kokeen suorituksen jälkeen 1 allaskerta, jossa käytään läpi erilasia taitoharjoitteita
- 1 avovesisukellus

Oppilaalla tulee olla kuivapuku käytössä allas- ja avovesisukellusten aikana. 

Kurssin hinta 80€

CMAS Dry Suit Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta ja hänellä on oltava:
- Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

- Joko oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla, jonka yhteydessä järjestetään samaan aikaan myös CMAS Dry Suit Diver -kurssi,

- tai CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.

- Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille