Sve | En | Ru

CMAS Three Star Diver -kurssi

Aika: 1.10.-4.11.2023
Paikka: Espoo
Järjestäjä: Nousu ry
Vastuukouluttaja:Riku Marjeta
Kuvaus:

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä. Kurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi jälkeen sukeltaja voi toimia kursseilla koulutusavustajan tehtävissä, mikä antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Kurssi on tarkoitettu kokeneille CMAS Two Star Diver tai vastaavan luokituksen omaaville sukeltajille, joilla on vähintää 60 kpl kirjattua sukellusta vaihtelevissa olosuhteissa eri syvyys alueilla. Lisäksi osallistujalla pitää olla Rescue Diver -kurssi suoritetuna sekä voimassa olevat hätäensiapu- ja hapanantopätevyys.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille