Sve | En | Ru

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 30.1.-18.6.2023
Paikka: Rovaniemi
Järjestäjä: Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja:Vertti Aula
Kuvaus:

Kurssin aloitus

on maanantaina 30.1.2023 kerhon luokassa, osoitteessa Marttiinintie 6, hallin ovi E

Kurssin tavoitteet

CMAS One Star Diver -kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 10-20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen.

CMAS One Star Diver -kurssi on tasoltaan CMAS:n laitesukelluksen harrastekoulutuslinjan perustason kurssi.

CMAS One Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävät tiedot, taidot ja kokemus:

 • Paineilman hankkimiseen.

 • Laitesukellusvarusteiden hankkimiseen.

 • Sukelluspalveluiden hankkimiseen.

 • Enintään 20 metriä syvien suoranoususukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Sukeltamiseen CMAS One Star Diver -sukeltajan sukellusparina.

 • Turvalliseen laitesukeltamisen harjoitteluun ja harrastamiseen

 Kurssin hyväksytysti suorittaneen sukeltajan osaamistaso

 CMAS One Star Diver -sukeltaja on pätevä sukeltamaan seuraavissa rajoissa:

 • Hengityskaasuna on paineilma.

 • Sukellukset ovat suoranoususukelluksia.

 • Suurin sukellussyvyys on 20 metriä.

 • Sukellukset tapahtuvat päivänvalon aikana.

 • Sukellukselta on jatkuva suoraan pintaan nousun mahdollisuus.

 • Olosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin ne olosuhteet, joissa koulutus on suoritettu.

 • Sukelluksella on riittävä pintaorganisaatio

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS One Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

 • Uimataito. Uimataito on näytettävä vastuukouluttajalle tekemällä seuraavat kaksi suoritusta:

  • Vähintään viiden (5) minuutin kellunta tai veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä 

  • Pituusuinti suoritettuna jommalla kummalla seuraavista tavoista: 

   • joko 200 metrin uinti ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä tai

   • 300 metrin uinti perusvälineitä käyttäen, mutta ilman kelluketta tai muita apuvälineitä.

 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa kurssin CMAS Children Diving Gold - kurssina. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

 • Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä. 

Jos pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, oppilaan on näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

Kurssilla noudatetaan Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille