Sve | En | Ru

CMAS Two Star Diver -kurssi

Aika: 27.9.-10.12.2022
Paikka: Espoo
Järjestäjä: Nousu ry
Vastuukouluttaja:Mikko Mustonen
Kuvaus:

Kurssin tavoitteet
CMAS Two Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen CMAS One Star Diver -kurssilla opittuja laitesukelluksen perustaitoja ja perehdyttää sukeltaja edistyneempiin laitesukellustaitoihin, kuten keskisyvien sukellusten tekemiseen, vedenalaiseen suunnistukseen, sukeltamiseen pimeissä olosuhteissa, jne. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet 20-30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen pienimmällä mahdollisella riskitasolla.

Kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset
- Osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt


Lisäksi osallistujalla on oltava:
- Sukeltajaliiton ja Nousu ry:n jäsenyys
- CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
- Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
- Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Kortitusvaatimukset
Saadakseen CMAS Two Star Diver -kortin, oppilaan on:
- Täytettävä kaikki kurssin ennakkovaatimukset
- Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus
- Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
- Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
- Omattava vähintään 10 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta 10-30 m syvyysalueelle.
- Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssi on lähtökohtaisesti suoritettava loppuun 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta.

Kurssilla tarvittavat varusteet
- Täysi avovesivarustus (ml. painovyö)
- Kompassi ja sukellusvalo
- Muistiinpanovälineet

Oppilas on velvollinen hankkimaan käyttöönsä tarvittavat (avovesisukellus)varusteet. Kuivapuku ei ole pakollinen, mutta suositeltava. Jos oppilas aikoo suorittaa kurssin kuivapuvulla, hänellä täytyy olla jo kuivapuvun käyttöön liittyvät tiedot ja taidot. Seura voi myös vuokrata laitteet kurssin ajaksi, mutta varmista vuokralaitteiden saatavuus seuran varustevastaavalta (kalustovastaava (at) nousu.fi).


Kurssin hinta
- Kurssin hinta Nousun jäsenille on 250 euroa.
- Seuraan liittyminen ja loppuvuoden jäsenmaksu 80 euroa

Muut kustannukset
- Kurssilla käytettävät sukelluskaasut
- Mahdolliset varustevuokrat
- Siirtymät sukelluspaikoille
- Ylimääräiset harjoitussukellukset seuran voimassaolevan hinnaston mukaan


  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille