Sve | En | Ru

VAPEPA-sukeltajakurssi

Aika: 26.4.-28.4.2019
Paikka: Turku
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja:Ari-Pekka Arponen
Kuvaus:

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.3.2019

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta järjestää Vapepa-sukeltajakurssin Turussa. Kurssin loppuharjoituksena toteutetaan iso yhteistoimintaharjoitus, jossa mukana on kurssilaisten lisäksi, poliisi, pelastuslaitos, Vapepan Turun paikallistoimikunnan eri hälytysryhmiä sekä Turun alueen meripelastajat ym. Kurssinjohtajana toimii Vapepa-valiokunnasta Ari-Pekka Arponen. Lisätietoa: Ari-Pekka.Arponen@sukeltaja.fi tai sami.kuivainen@sukeltaja.fi.

Hyväksytysti läpäistyn kurssin jälkeen osallistujilla on tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat toimiakseen sukeltajina Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun erilaisissa sukellustehtävissä.

Kurssin omavastuuhinta 50 eur

Pääsyvaatimukset kurssille

  • Oppilaalla on oltava voimassa oleva vähintään Sukeltajaliitto ry:n laitesukelluksen jatkokurssiluokitus tai muun kansainvälisen koulutusjärjestelmän vastaava koulutus.
  • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joiden yhteiskesto on vähintään 25 h ja joista vähintään 10 tuntia 15 metrin syvyyteen ennen kurssin alkua
  • Oppilaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ennen kurssille saapumista.
  • Oppilaalla on oltava voimassa oleva, yleisesti tunnettu perusensiapukoulutus sekä valmiudet happiensiavun antoon.
  • Oppilaalla on oltava voimassa, korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan.
  • Oppilaalla on oltava laitesukellustapaturmien ja sukeltajantaudin painekammiohoidot kattava vakuutus
  • Ennakkomateriaalin omatoiminen opiskelu ja lähtötasokokeen hyväksytty suoritus
  • Riittävä yleiskunto Vapepa –tehtävien suorittamiseen

Nimitys Vapepa –sukeltajaksi

  • Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssin hintaan sisältyvän todistuksen kurssin suorittamisesta sekä Vapepa –sukeltajakortin. 

Saadakseen Sukeltajaliitto ry:n Vapepa sukeltajaluokituksen oppilaan on:

  • Suoritettava hyväksytysti teoriakoe, jossa 70 % vastuksista on oltava oikein.
  • Suoritettava hyväksytysti avovesiharjoitukset sekä yhteistoimintaharjoitus
  • Oltava jäsen liiton jäsenseurassa, jossa ylläpidetään Vapepa-sukellustoimintaa.

Vapepa sukeltaja

Vapepa-sukeltajan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyväksyttäviä toimintatapoja, lakeja, asetuksia sääntöjä ja määräyksiä. Vapepa-sukeltaja edustaa sekä Vapaaehtoista pelastuspalvelua, Sukeltajaliittoa, että sukellusharrastajia. Vapepa-sukeltajan on toimittavana erityisenä esimerkkinä muille Vapepa-toimijoille ja sukelluksen harrastajille.

Edellä kuvatuilla säännöillä, ohjeilla ja määräyksillä tarkoitetaan sekä Sukeltajaliiton, että Vapepan voimassa olevia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

Vapepa-sukeltajan kortti voidaan peruuttaa valiokunnan toimesta, mikäli hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää tai se vaarantaa joko Vapepan, Sukeltajaliiton tai paikallisen Vapepa-järjestön arvoja tai mainetta.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille