Sve | En | Ru

VAPEPA-sukeltajakurssi

Aika: 16.9.-18.9.2016
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja:Ari-Pekka Arponen
Kuvaus:

Sukeltajaliitto ry järjestää Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) sukeltajakurssin Hämeenlinnassa syyskuussa. Vapepa-sukelluskurssi on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman ja Vapepan standardien mukainen. Kurssi soveltuu kaikille, niin uusille kuin jo Vapepa-sukeltajakortin omaaville kortin uusintana ja kertauksena.

 

Kurssin tavoite

Vapepa-sukeltajakurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on:

Tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee toimiessaan sukeltajana Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun erilaisissa vedenalaisissa etsintätehtävissä sekä tuntemus Vapepan toiminnasta ja roolista osana virallista pelastuspalvelua.

 

Kurssin pääsyvaatimukset

- Sukeltajaliiton jäsen
- Jonkin kansainvälisen sukelluskoulutusjärjestön jatkokoulutustason laitesukeltajakortti ja kurssin alkaessa osoitettu voimassaolevaa kortitusta vastaava tieto- ja taitotaso (CMAS **, NAUI Advanced Scuba Diver, PADI Advanced Open Water Diver tms)
- Vähintään 50 kirjattua sukellusta (yhteiskesto vähintään 25 tuntia, joista 10 tuntia yli 15 metrin syvyyteen)
- Yleisesti tunnetun ensiapukoulutusjärjestön perustason koulutus
- 18 vuoden ikä (täyttänyt 18 vuotta ennen kurssin aloittamista)
- Hyväksytty lääkärintarkastus
- Kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva kokemus, esimerkiksi: hylkysukellus, jääsukellus, nitroksisukeltaminen, sukeltaminen virtaavassa vedessä jne.

 

Kurssin ajankohta

16.-18.9.2015 Hämeelinnassa.

 

Hinta

Omavastuuosuus 50 €/oppilas. Pääosan kurssin järjestämiskustannuksista maksaa SPR.

Ilmoittautumisaika loppuu 31.8.2016

 

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan ostamalla Liiton verkkokaupasta tämä tuote. 

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta vasta viimeistään eräpäivään mennessä maksettu lasku vahvistaa osallistujapaikan varauksen.

 

Peruutusehdot

Peruutuksista on aina ilmoitettava kirjallisesti. Ilman peruutusta poisjääneille osallistumismaksua ei palauteta.
Mikäli osallistuminen tapahtumaan perutaan viimeistään 30 päivää ennen kurssin/tapahtuman alkua, osallistumismaksu palautetaan vähennettynä toimistokulujen (8,50 €) osuudella.
Mikäli osallistuminen kurssille perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, osallistumismaksua ei palauteta.
Lääkärintodistuksella vahvistetussa sairastapauksessa osallistumismaksu palautetaan toimistokuluilla vähennettynä.

 

Sitovuus

Sukeltajaliitolle varataan oikeus tehdä aikatauluihin muutoksia, ja peruuttaa tapahtumia tarvittaessa, mm. vähäisten ilmoittautumismäärien vuoksi.
Sukeltajaliitto pidättää oikeudet muutoksiin.

 

Koulutuksen läpäisyvaatimusten täyttäminen

Jos joku kurssin läpäisyvaatimuksista ei täyty, oppilaalla on oikeus yrittää korkeintaan kaksi kertaa uusia puutteellinen suoritus hyväksyttävästi. Laiminlyöty/tekemättä jätetty suoritus on automaattisesti hylätty.
Kurssin järjestäjällä ja suorituksen vastaanottajalla on oikeus periä uusinta- tai rästisuorituksen vastaanottamisesta aiheutuvat kulut.
Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.
Kurssin hyväksytty läpäiseminen edellyttää koulutuksen kaikkien osien hyväksytyn suorittamisen lisäksi kouluttajalle sopivan käytöksen ja asenteen johdonmukaista osoittamista.
Osallistumismaksua ei palauteta kurssin keskeytyessä oppilaasta johtuvista syistä, tai mikäli oppilas ei saavuta kurssin läpäisyvaatimuksia.

 

LISÄTIETOJA:

Ari-Pekka Arponen (040-5174582)

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu elokuun loppuun asti (31.8.)

 

  Kurssin ohjelma