Sve | En | Ru

14.4.2024 tapahtumat

CMAS Two Star Diver -kurssi

Aika: 14.4 - 31.10.2024
Paikka: Salo
Järjestäjä: Sukellusseura Simppu ry
Vastuukouluttaja: Uku Nurm
Kuvaus:

CMAS Two Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen peruskurssilla opittuja taitoja ja perehdyttää sukeltaja edistyneempiin laitesukellustaitoihin, kuten keskisyvien sukellusten tekemiseen, vedenalaiseen suunnistukseen, sukeltamiseen pimeissä olosuhteissa, jne. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet 20-30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen pienimmällä mahdollisella riskitasolla.

CMAS Two Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso.

 • Keskisyvien (20‐30 metrin syvyysalue) suoranoususukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen ilman CMAS Dive Leaderin tai CMAS‐kouluttajan valvontaa, edellyttäen että hänen sukellusparillaan on vähintään samantasoinen koulutus.
 • Paineilman käyttämiseen hengityskaasuna. Muiden hengityskaasujen käyttäminen edellyttää erikoiskoulutusta.
 • Yö- ja pimeäsukellusten toteuttamiseen ja sukeltamiseen rajoitetussa näkyvyydessä.
 • Sukeltamiseen olosuhteissa, joissa suora pintaannousu on mahdollista.
 • Sukeltamiseen olosuhteissa, jotka ovat vastaavat tai paremmat kuin missä koulutus on suoritettu.

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS Two Star Diver ‐kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS One Star Diver ‐kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801‐2 (Autonomous Diver ) ‐standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Kurssin läpäisyvaatimukset

Saadakseen CMAS Two Star Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki ennakkovaatimukset
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.
 • Omattava vähintään 10 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta 10-30 m syvyysalueelle.

Mikäli oppilaalla ei ennen kurssin päättymistä ole koossa kortitusvaatimuksen mukaista avovesisukellusmäärää, voi hän suorittaa puuttuvat sukellukset maksimissaan 20 metrin syvyyteen. 

Kurssin hyväksytysti läpäiseelle oppilaalle myönnetään CMAS Two Star Diver -kortti.

Kurssin hinta on 150 €.

Kurssimaksun lisäksi kurssilainen maksaa reissumaksun seuran tukialus Agonuksella 70,- €/viikonloppu. Mikäli kurssisukellukset tehdään muualla, lisätään hintaan 20,- €/sukellustapahtuma.

Kurssille voi ilmoittautua 31.7.2024 asti.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS Recreational Trimix Diver -kurssi

Aika: 14.4 - 31.10.2024
Paikka: Espoo
Järjestäjä: TopDive ry
Vastuukouluttaja: Tommi Toivonen
Kuvaus:
Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille