Sve | En | Ru

7.3.2024 tapahtumat

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 7.3 - 26.5.2024
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Jari Kuisma
Kuvaus:

Laitesukelluksen peruskurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15 ‐ 20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen.
 

Kurssille osallistuvan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt ja  uimataitoinen.

Uimataito on näytettävä tekemällä seuraavat kaksi suoritusta:

Vähintään viiden minuutin veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä.

Pituusuinti suoritettuna seuraavista tavoista: Oppilaan on uitava 200 metrin ilman perusvälineitä tai 300 metrin perusvälineitä käyttäen. Uinnissa ei saa käyttää kellukkeita tai muita apuvälineitä. 

 

 Lisäksi kurssille osallistujan on osoitettava lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä.

Jos pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, oppilaan on näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

Jos kurssille osallistuja on alaikäinen, tulee osallistujan toimittaa kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkua kirjallinen huoltajan lupa osallistua kurssille

Kurssin hinta on 435€ (Ilmoittaudu kurssille)

Kurssin hintaan sisältyy:
- kurssin oppimateriaali ja teoriaopetuksen, 
- allas- ja avovesiharjoitukset
- laitepaketin käyttö kurssin harjoituksissa 
- kansainvälinen sukeltajakortti  
- liittymis- ja jäsenmaksun

Urheilusukeltajat ry järjestää koulutusta vain seuran jäsenille. Kurssille osallistuja liitetään seuran jäseniksi.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
 
 

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 7.3 - 14.6.2024
Paikka: Jyväskylä
Järjestäjä: Jyväskylän Delfiinit ry
Vastuukouluttaja: Tero Raisio
Kuvaus:

Kurssiin liittyvät tiedot löytyvät seuran sivuilta osoiteesta https://www.delfiinit.fi/laitesukelluskoulutus/cmas-p1

Lisätieto: Kurssin ohjelma