Sve | En | Ru

26.2.2024 tapahtumat

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 26.2 - 31.8.2024
Paikka: Raahe
Järjestäjä: Mursut ry
Vastuukouluttaja: Sami Viirret
Kuvaus:
Lisätieto: Kurssin ohjelma
 
 

CMAS Rescue Diver -kurssi

Aika: 26.2 - 10.11.2024
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Antti Koivula
Kuvaus:

Kurssin Hinta 185 euroa
CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

Kurssin aikana oppilas

• Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.

• Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.

• Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.

• Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä.

• Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin.

• Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja.

• Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja.

• Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä.

CMAS Rescue Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa

• Ennaltaehkäistä sukellusonnettomuuksien syntyä.

• Tunnistaa hätätilanteen.

• Auttaa hätätilanteessa olevaa sukeltajaa.

• Toimia oikein hätätilanteessa.

• Johtaa pelastustoimia.

• Antaa ensiapua siihen asti, kunnes uhri pääsee pelastusalan tai terveydenhoitoalan ammattilaisten hoitoon.

 

CMAS Rescue Diver -kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS Rescue Diver voi tehdä sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit. ¨

CMAS Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

• Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

• CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.

• Vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta.

• Voimassa oleva hätäensiapupätevyys.

• Voimassa oleva hapenantopätevyys.

 

• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

• Riittävä uimataito
 o vähintään 200 metrin yhtäjaksoinen uinti ilman apuvälineitä

o vähintään 10 minuutin yhtäjaksoinen veden poljenta ilman apuvälineitä

 

• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

 

Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.

Kortitusvaatimukset

Saadakseen CMAS Rescue Diver -kortin, oppilaan on:

• Täytettävä kaikki kohdassa 1.6 luetellut ennakkovaatimukset.

• Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.

• Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.

• Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.

• Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

• Hätäensiapupätevyyden ja hapenantopätevyyden on oltava edelleen voimassa myös kortitushetkellä.

Kurssilta saatava kortti.

Kurssin kortitusvaatimukset täyttäneelle oppilaalle myönnetään CMAS Rescue Diver -kortti. Viimeinen ilmoittautumis päiva 16.3.2024 mennessä.

Lisätieto: Kurssin ohjelma