Sve | En | Ru

18.3.2023 tapahtumat

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssi

Aika: 18.3 - 31.10.2023
Paikka: Salo
Järjestäjä: Sukellusseura Simppu ry
Vastuukouluttaja: Mika Böös
Kuvaus:

Sukellusseura Simppu järjestää Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisen Advanced Nitrox Diver - kurssin. Kurssin vastuukouluttajana toimii Mika Böös.

Kurssin läpäistyään oppilas:
• Osaa määritellä nitroksin ja hapen käyttöön liittyvät hyödyt ja haitat
• Kykenee kertomaan enemmän kuin 40 % happea sisältävällä hengityskaasulla tehtyihin sukelluksiin liittyvän fysiologian
• Kykenee määrittelemään varusteet, joita voi käyttää enemmän kuin 40 % happea sisältävällä hengityskaasulla tehtävissä sukelluksissa.
• Kykenee laatimaan sukellussuunnitelman ja varasuunnitelman sukelluksille, joissa käytetään yhtä etappikaasua.
• Ymmärtää enemmän kuin 40 % happea sisältävälle hengityskaasulle tarkoitettujen varusteiden käytön ja pystyy myös käytännössä näyttämään oikean käyttötavan

CMAS Advanced Nitrox Diver –kurssi ei anna lisää valmiuksia sukellussyvyyden suhteen. CMAS Advanced Nitrox Diver -koulutettu sukeltaja voi tehdä sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit, mutta hyödyntäen CMAS Advanced Nitrox Diver –kurssilla oppimiaan etappikaasujen käyttötaitojaan.

Kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 16 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Oppilaalla on oltava:
• Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
• CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
• CMAS Nitrox Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 11107 (Requirements for Training Programmes on Enriched Air Nitrox (EAN) Diving) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
• Vähintään 30 kirjattua sukellusta, joista vähintään 10 on nitroksisukelluksia.
• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen

 

Kurssilla käytettävät varusteet::
Kurssilla käytetään kahdennettua varustekokoonpanoa, joka on sen mukainen mitä opetetaan CMAS Technical Skills tai CMAS Sidemount Diver -kursseilla.
Happiyhteensopiva säiliö dekompressiokaasujen käyttöön.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS Technical Skills Diver -kurssi

Aika: 18.3 - 31.10.2023
Paikka: Salo
Järjestäjä: Sukellusseura Simppu ry
Vastuukouluttaja: Mika Böös
Kuvaus:

Sukellusseura  Simppu  järjestää CMAS Tehcnical Skills -kurssin Salossa. Kurssin vastuukouluttajana toimii Mika Böös.


Tavoitteet :
CMAS Technical Skills ‐kurssin tavoite on kehittää niitä välttämättömiä taitoja, joita tarvitaan kaikentasoisten tekniikkasukellusten tekemiseen. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muuhun CMAS‐ tekniikkasukelluskoulutukseen osallistumista.
-Tarjoaa sukeltajalla mahdollisuuden kehittää sukellustaitojaan tehden sukeltamisesta
turvallisempaa ja nautinnollisempaa
-Tarjoaa hyvän perustan vaativammille kursseille.

Kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset:
CMAS Technical Skills ‐kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.
Hänellä on oltava :
- Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
- CMAS One Star Diver ‐kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn
sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801‐2 (Autonomous Diver ) ‐standardin vaatimukset täyttävä kortti.
- Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
- Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Kurssilla käytetään tekniikkasukeltajan varustekokoonpanoa joka oppilaalla tulee olla omasta takaa.

Kurssin jälkeen oppilas tuntee tekniikkasukeltajan käyttämät varusteet sekä osaa kiinnittää huomiota niiden sopivuuteen ja virtaviivaisuuteen. Oppilas tuntee varusteiden toiminnot ja osaa koota oman laitteistonsa oikean tekniikkasukellusvarustekokoonpanon mukaisesti.
- Kahdennetut laitteet
- Tuplasäiliöt, venttiilit, välisilta ja paineenalentajat
- Selkälevy, hihnasto, siipiliivi
- Annostajat
- Painemittari
- Maski
- Räpylät
- Sukellustietokone
- Leikkuuvälineet
- Wet notes, kirjoituslevyt
- Puola (Spool)
- Kela (Reel)
- Merkkipoiju
- Kompassi
- Valaisimet (päävalo ja 2 kpl varavaloja)
- Olosuhteisiin sopiva sukelluspuku

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS Recreational Trimix Diver -kurssi

Aika: 18.3 - 31.10.2023
Paikka: Salo
Järjestäjä: Sukellusseura Simppu ry
Vastuukouluttaja: Mika Böös
Kuvaus:

Sukellusseura Simppu järjestää Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisen CMAS Recretional Trimix -kurssin. Kurssin vastuukouluttajana toimii Mika Böös.

CMAS Recreational Trimix Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso:
• Suunnittelemaan sukelluksia, kun sukelluskaasuna käytetään trimiksiä, joka sisältää vähintään 21 % happea ja enintään 30 % heliumia.
• Valitsemaan oikean sukelluskaasun, jonka vastaava narkoosisyvyys on enintään 31 m ja ppO2 enintään 1,4 bar.
• Suunnittelemaan suoranoususukelluksia. Turvapysähdysten tekemistä suositellaan.
• Voi tehdä suoranoususukelluksia enintään 48 metrin syvyyteen.

Mikäli oppilaat ovat suorittaneet CMAS Advanced Nitrox Diver –kurssin tai vastaavan, he voivat käyttää toista hengityskaasua turvapysähdyksissä.
Mikäli CMAS Recreational Trimix –kortitetut sukeltajat omaavat lisäksi koulutuksen etappisukeltamiseen, he voivat toteuttaa myös Recreational Trimix -sukelluksensa etappisukelluksina saamansa koulutuksen rajoissa.

 

Kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset
CMAS Recreational Trimix Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.

Kurssilaisella on oltava
• Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
• CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
• CMAS Nitrox Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn
sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
• Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joista vähintään 10 on nitroksisukelluksia.
• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

 

Kurssilla käytettävät varusteet::
Kurssilla käytetään kahdennettua varustekokoonpanoa, joka on sen mukainen mitä opetetaan CMAS Technical Skills tai CMAS Sidemount Diver -kursseilla.
Mikäli kurssilla käytetään kuivapukua, on käytettävä erillistä pukukaasua. Mikäli oppilaalla on koulutus dekompressiokaasujen käyttöön, voi kurssilla käyttää erillistä dekompressiosäiliötä.  

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

Uppopallo SM-Sarja Kierros 4 - Kausi 2022-2023

Aika: 18.3.2023
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Sukeltajaliitto Ry
Kuvaus:

SM-Sarjan neljäs kierros kaudelle 2022-2023

Lisätieto:
 
 

Uppopallo Nuorten & Naisten Sarja kierros 3

Aika: 18.3.2023
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Sukeltajaliitto Ry
Kuvaus:

Kausi 2022 - 2023

Lisätieto: