Sve | En | Ru

13.3.2023 tapahtumat

CMAS Two Star Instructor -kurssi

Aika: 13.3 - 31.5.2023
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Tero Lehtonen
Kuvaus:

Tavoitteet

CMAS Two Star Instructor -kurssin tavoitteena on kokeneiden CMAS One Star Instructoreiden osaamisen syventäminen sukelluskoulutuksen käsitteisiin, periaatteisiin ja taitoihin liittyen. Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseille kouluttajille valmiudet kaikkien CMAS:n koulutusohjelmaan kuuluvien harrastesukelluskurssien vastuukouluttajana toimimiseen turvallisella ja pätevällä tavalla.

 

CMAS Two Star Instructor -kouluttajan osaamistaso

CMAS Two Star Instructor -kouluttajalla on

Ammattimainen tietotaso sukelluksen teoriasta.

Ammattimainen tietotaso sukelluskoulutuksen teoriaopetuksesta, allasopetuksesta ja avovesiopetuksesta.

Hyvät pelastustaidot.

Hyvät sukellustapahtuman järjestäjän taidot.

Hyvät taidot oppilaisharjoitusten järjestämisestä ja valvonnasta sekä palautteen antamisesta oppilaille.

Esimerkilliset henkilökohtaiset sukellustaidot.

Monipuolinen sukelluskokemus.

 

CMAS Two Star Instructor -kouluttaja voi toimia

CMAS One Star Diver, CMAS Two Star Diver, CMAS Three Star Diver ja CMAS Rescue Diver -kurssien vastuukouluttajana.

Kaikkien niiden CMAS:n koulutusohjelmaan kuuluvien harrastesukelluksen erikoiskurssien ja taitokoulutusten vastuukouluttajana, joita vastaavan sukeltajaluokituksen hän itse omaa.

CMAS:n koulutusohjelmaan kuuluvien tekniikkasukelluskurssien vastuukouluttajana sen jälkeen,kun hän on suorittanut ao. kurssin kouluttajatyöpajan.

Kouluttajana CMAS One Star Instructor – ja CMAS Two Star Instructor –kursseilla CMAS Three Star Instructor –kouluttajan suorassa valvonnassa.

CMAS Two Star Instructor -kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS Two Star Instructor voi tehdä sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit.

 

Kurssiin osallistumisen ennakkovaatimukset

CMAS Two Star Instructor -kurssin osallistujan on oltava vähintään 20 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

Voimassa oleva CMAS One Star Instructor -kortti.

Voimassa oleva hätäensiapupätevyys.

Voimassa oleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys.

Enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkua myönnetty lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta(HUOM: terveysselvitys ei riitä).

CMAS Two Star Instructor -kurssin osallistujan on pitänyt hankkia opetuskokemusta toimimalla CMAS One Star Instructor -kouluttajana vähintään 25 opetuskerralla (teoria-, allas- ja avovesiopetus yhteenlaskettuna).

 

Kurssin suoritus

CMAS Two Star Instructor -kurssin altaat ja lähiopetus pidetään Hämeenlinnassa, avovedet Lähialueen vesistössä.

Kurssi nivoutuu yhteen samaan aikaan järjestettävän M1- ja P1-kurssin kanssa.

Kurssille ilmoittaudutaan www.sukeltaja.fi –sivujen tapahtumakalenterin kautta.

Kurssin hinta on 400€.

Kurssi sisältää Dyykki-materiaalin, opetuksen, kortituksen ja niiden CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön, joiden vastuukouluttajana CMAS Two Star Instructor voi toimia.

Hinta ei sisällä oppilaiden matka-, eikä majoituskuluja eikä avovesiharjoitusten kaasutäyttöjä.

Kurssin kouluttajat

Kurssin vastuukouluttajana toimii Sukeltajaliiton CMAS M3-liittokouluttaja Tero Lehtonen (tero.lehtonen@sukeltaja.fi).

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille