Sve | En | Ru

1.12.2020 tapahtumat

DAN BLSD (Basic Life Support + AED) Renewal -yhdistelmäkurssi

Aika: 1.12.2020
Paikka: Jyväskylä
Järjestäjä: Sammakot ry
Vastuukouluttaja: Anna-Mari Saarikoski
Kuvaus:
Lisätieto: Kurssin ohjelma
 
 

CMAS Rescue Diver -kurssi

Aika: 1.12 - 13.6.2021
Paikka: Rovaniemi
Järjestäjä: Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Vertti Aula
Kuvaus:

CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

CMAS Rescue Diver -kurssi on tasoltaan keskitason erikoiskurssi.

CMAS Rescue Diver -kurssin aikana oppilas:

 • Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.

 • Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.

 • Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.

 • Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä.

 • Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin.

 • Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja.

 • Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja.

 • Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä.

 

Kurssin hyväksytysti suorittaneen sukeltajan osaamistaso

 

CMAS Rescue Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa:

 • Ennaltaehkäistä sukellusonnettomuuksien syntyä.

 • Tunnistaa hätätilanteen.

 • Auttaa hätätilanteessa olevaa sukeltajaa.

 • Toimia oikein hätätilanteessa.

 • Johtaa pelastustoimia.

 • Antaa ensiapua siihen asti, kunnes uhri pääsee pelastusalan tai terveydenhoitoalan ammattilaisten hoitoon.

 • CMAS Rescue Diver -kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS Rescue Diver voi tehdä sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille