Sve | En | Ru

21.10.2020 tapahtumat

CMAS One Star Instructor -kurssi

Aika: 21.10 - 6.6.2021
Paikka: Riihimäki
Järjestäjä: Riihimäen Urheilusukeltajat ry
Vastuukouluttaja: Tuomo Palevaara
Kuvaus:

Kurssi suoritetaan pääosin Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n tapahtumien yhteydessä. Muutkin järjestelyt ovat mahdillisia kurssin aikana. Kurssilla käytetään Riihimäen ja Tervakosken uimahalleja. Lisäksi osa suorituksista tehdään avovesissä.

Kurssin hinta 450 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, kortituksen ja kaikkien CMAS-kurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Riihimäen Urheilusukeltajat ry maksaa kurssin oman seuran tuleville kouluttajille. 

CMAS One Star Instructor -kurssi on kouluttajakurssi, jonka aikana opitaan sukelluskouluttajana toimimisen perustiedot. Kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS One Star Instructor voi tehdä vain sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit.

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS One Star Instructor -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

* Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

* CMAS Three Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-3 (Dive Leader) -standardin vaatimukset täyttävä voimassaoleva kortti.

* Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. (Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.)

* Voimassaoleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys.

* Enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkua myönnetty lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (HUOM: terveysselvitys ei riitä).

* Vähintään sata kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa (yösukelluksia, jääsukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, hylkysukelluksia, sukelluksia 30-40 metrin syvyysalueella, seoskaasusukelluksia jne.)

Kurssin läpäisykriteerit

* CMAS One Star Instructor -kurssin teoriakoe

* Lähtötasovaatimukset

* Teoriaopetusnäytteet

* Taitosuoritukset: taitorata sekä ensiapu- ja pelastusnäytteet

* Allasopetusnäytteet

* Avovesiopetusnäytteet

* Sukeltajaliiton ohjeisiin ja hyvään koulutustapaan sitoutuminen

* CMAS One Star Instructor -kurssin teoriakoe

* Kouluttajan asenne ja käyttäytyminen

Osasmistaso kurssin jälkeen:

Ammattimainen tietotaso sukelluksen teoriasta, sukelluskoulutuksen teoriaopetuksesta, allasopetuksesta ja avovesiopetuksesta.

Hyvät pelastustaidot.

Hyvät sukellustapahtuman järjestäjän taidot.

Hyvät taidot oppilaisharjoitusten järjestämisestä ja valvonnasta sekä palautteen antamisesta oppilaille.

Esimerkilliset henkilökohtaiset sukellustaidot, riittävä sukelluskokemus.

CMAS One Star Instructor -kouluttaja voi toimia: 

CMAS One Star Snorkel Diver -kurssien vastuukouluttajana sen jälkeen, kun on lisäksi suorittanut norppaohjaajan taitoradan.

CMAS Two Star Snorkel Diver ja CMAS Three Star Snorkel Diver –kurssien, ja Sukeltajaliiton snorkkelisukellusturvallisuuskurssin vastuukouluttajana, mikäli hänellä on itsellään suoritettuna ko. kortit, tai mikäli hän on suorittanut snorkkelisukelluskouluttajan crossover-kurssin.

Laitesukelluskokeilun (CMAS Introductory SCUBA Experience ) vastuukouluttajana silloin, kun kokeilu järjestetään uima-altaassa tai uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä.

CMAS One Star Diver -kurssien vastuukouluttajana.

CMAS Dry Suit Diver -kurssien vastuukouluttajana.

CMAS Ice Diver -kurssin vastuukouluttajana, jos hänellä on joko CMAS Ice Diver -kortti, vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jääsukelluskortti tai vähintään 10 kirjattua jääsukellusta.

CMAS Two Star Instructor -kouluttajan avustajana kaikilla niillä kursseilla, joita tämä on oikeutettu järjestämään. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. mallisuoritusten tekeminen, oppilaiden harjoituttaminen, palautteenanto ja virheiden korjaaminen, mutta näiden kurssien läpäisyvaatimuksiin kuuluvat harjoitteet voi hyväksyä suoritetuiksi ainoastaan CMAS Two Star tai Three Star Instructor.

Kurssin aikana Sinua arvioidaan ja Sinä arvioit omia ja muiden suorituksia. Arvioinnit ovat osa koukutuskokonaisuutta. Arviointi sukelluskurssilla tapahtuu sekä jatkuvana arviointina että tiettyjen suoritusten arviointina. Kurssin hyväksytysti läpäisseelle kouluttajalle myönnetään CMAS One Star Instructor -kortti.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille