Sve | En | Ru

Kortinuusinta Lähikouluttajakortti

Aika: 1.1.-31.12.2023
Paikka: Dyykki
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja:Liiton toimisto
Kuvaus:

Kortinuusinta Lähikouluttajakortti 

Sukeltajaliiton lähikouluttajakortit ovat voimassa viisi vuotta kortin myöntämisvuoden viimeisestä päivästä lukien. Ne uusitaan Sukeltajaliiton Dyykki-oppimisympäristössäseuraavasti:  

  • Sukeltajaliiton jäsenseuran tai yhteisöjäsenen nimeämä koulutusvastaava tai nimenkirjoittaja tekee kirjallisen esityksen uusimisesta. 

  • Kortin uusijan on oltava Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsen tai Liiton henkilöjäsen tai rekisteröity Sukeltajaliittoon yhteisöjäsenen kautta. 

  • Kouluttaja on osallistunut säännöllisesti koulutus- ja sukellustoimintaan kortin voimassaoloaikana, tai 

  • Kortin uusija on toiminut säännöllisesti ohjaajana tai kouluttajana ja kykenee vahvistamaan sen koulutuspäiväkirjansa avulla tai muulla luotettavalla tavalla, sekä on ylläpitänyt säännöllisesti sukellustaitojaan ja kykenee vahvistamaan sen sukelluspäiväkirjansa avulla. 

  • Kortin uusija omaa voimassa olevan Vastuullinen valmentaja -kurssisuorituksen 

  • Kortin uusijan hätäensiapu- ja hapenantopätevyydet ovat voimassa.  

  • Kortin uusijan laitesukelluskelpoisuus on kartoitettu terveysselvityslomakkeella. 

Jos kouluttajakortin vanhenemisesta on yli vuosi, mutta alle 10 vuotta, kortin uusiminen edellyttää CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen §6.3 mukaisia lisäsuoritteita, joiden toteutuminen tulee kirjata näkyviin kirjalliseen esitykseen kortin uusimisesta. Yli kymmenen vuotta sitten vanhentuneita kouluttajakortteja ei voi uusia, vaan kouluttajakurssi on suoritettava uudestaan. 

Koulutusvastaava voi aina tarvittaessa edellyttää kortin uusijalta lisänäyttöjä ja/tai lisäopintoja ennen kortin uusintaa puoltavan kirjallisen esityksen tekemistä. Koulutusvastaava voi myös ehdottaa kortin uusimista aiempaa alemman luokan kortiksi, mikäli kortin uusijan tiedot, taidot tai sukellus- ja koulutuskokemus eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan tai ko. luokitusta koskevia voimassa olevia kortitusvaatimuksia.Tarkista kouluttajakortin uusimisen ehdot CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen luvusta 6.3 

Ilmoittaudu tälle kurssille, niin sinulle aukeaa Dyykkiin "kurssi", jonka kautta pääset täyttämään tarvittavat tiedot, lähettämään liitteet ja hyväksymään uusimisen ehdot. 

Lisäksi tilaa Liiton verkkokaupasta kortitusnumero, joka toimitetaan sinulle sähköpostiisi, kun suoritus on kohdistunut laskuun ja tämän kortitusnumeron täytät Dyykissä olevaan sille varattuun kenttään. 

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille