Sve | En | Ru

Kurssin ohjelma

Kurssin teoriaosuudet opiskellaan itseopiskeluna Dyykki- e-oppimisympäristössä. Teoriaa voi alkaa tekemään heti ilmoittautumisen jälkeen. Kurssin allasharjoitukset suoritetaan uimahalli Vesikossa Joensuussa ja kurssin avovesiharjoitukset suoritetaan Burmanninniemessä ja Hammaslahden louhoksella. Halli ja Avovesi aikataulut sovitaan kurssin alettua.

CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

Kurssin aikana oppilas

  • Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.
  • Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.
  • Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.
  • Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä.
  • Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin.
  • Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja.
  • Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja.
  • Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä.