Sve | En | Ru

Kurssin ohjelma

Teoriat sähköisessä oppimisympäristössä
Allas- ja käytännönharjoitus
Vähintään 2 avovesiharjoitusta

allas ja avovesiharjoitusten ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin