Sve | En

Kurssin ohjelma

Laitesukelluksen jatkokurssin tuoteseloste ja aikataulu

 

Yleistä kurssista             Sukelluskurssi on Tampereen Urheilusukeltajien järjestämä koulutus, jossa noudatetaan Sukeltajaliiton koulutusohjeita, turvallisuusohjetta ja eettisiä säädöksiä.

Kurssin sisältö                Kurssi koostuu teoriasta, allas- ja avovesiosuudesta. Kurssin pääpaino on avovedessä suoritettavien taitojen oikeanlainen ja rauhallinen suorittaminen siten, että oppilas voi jatkossa toimia sukellusparin johtajana. Kurssin jälkeen oppilas omaa tarvittavat tiedot ja taidot tehdä keskisyviä (20 - 30 m) sukelluksia ja valmiuden pimeäsukelluksille.

                                           Teoriaosuus sisältää seuraavat aihekokonaisuudet:

-        sukeltajan perustaidot

-        sukeltamisen lääketieteelliset riskit

-        pelastautuminen ja pelastaminen

-        dekompressioteoria

-        kaasujen hallinta

-        sukelluksen suunnittelu

-        keskisyvät sukellukset

-        suunnistus

-        pimeäsukellus

-        sukellusympäristö

-        sukeltajan polku

                                                                 Teoriaosuuden aloitus ja kurssin infotilaisuus pidetään lauantaina 9.3.2019 klo 11 seuran täyttöasemalla, Maijalassa (osoite: Hyllilänkatu 1, varasto nro 26). Teoriaosuus ja teoriakoe toteutetaan enimmäkseen e-oppimisympäristössä.

                                           Allasharjoitukset alkavat sunnuntaina 10.3.2019 klo 7.30 Tampereen uintikeskuksessa (osoite: Joukahaisenkatu 7, 33540 Tampere). Altaalle sama sukellusvarustus, jolla suoritatte avovesiharjoitteet. Kuivapuvun alla olevaa vaatetusta voi vähentää.                   

                                           Kurssin avovesiosuus suoritetaan Kaatialan avolouhoksessa 18.-19.5.2019. Paikalle voi saapua jo perjantaina 17.5. 2019 perjantaina iltapäivästä. Kurssilaisille ja kouluttajille on varattuna yhteismajoitus, ruokailu omakustanteisesti. Avovesiohjelma jaetaan kurssilaisille noin kahta viikkoa ennen tapahtumaa.

                                           Avovesiosuus sisältää seuraavat aihekokonaisuudet:

-        laitesukelluksen perustaidot

-        pimeäsukellus

-        suunnistus

-        pelastaminen ja pelastautuminen

-        etsintä ja esineen nosto

-        syväsukellus

Kurssin pääsyvaatimukset

                                           Laitesukelluksen peruskurssin hyväksytty suoritus (CMAS P1 tai vastaava kurssi).

Selvitys terveydentilasta, joko itse täytetyllä terveydentila selvityksellä tai lääkärin allekirjoittama todistus sukelluskelpoisuudesta. (Tämä asia käydään läpi teoriaosuuden alussa.)

Tampereen Urheilusukeltajien jäsenyys.

Kurssin alaikäraja on 15 vuotta. Mikäli oppilas on alle 18 vuotta, tarvitaan huoltaja kirjallinen lupa sukelluskurssille osallistumisesta.            

Kouluttajat                      Kurssin vastuukouluttajana toimii Tapani Kallioniemi (CMAS M3-kouluttaja). Kurssilla avustavat: Marko Kauppinen (CMAS M3 ja paljon muuta) sekä lähikouluttajat Janne Sarkkio ja Merja Elijoki.

                                           Kurssiin liittyvissä asioissa yhteydenotot sähköpostitse tapani.kallioniemi@sukeltaja.fi tai puhelimella 0400957207.

Kurssipaikat                    Teoriaosuus seuran täyttöasemalla la 9.3.2019 klo 11 - 15 ja su 14.4.2019 klo 11 - 15.

                                           Allasharjoituksetalkavat su 10.3.2019 klo 7.30  - 11 Tampereen Uintikeskuksessa.

                                           Teoriakokeen tarkastus ja avovesi-info ke 8.5.2019 klo 18 - 21 seuran täyttöasemalla.

                                           Avovesiosuus pidetään 18. - 19.5.2019 Kaatialan avolouhoksessa. Majoitus löytyy osoitteesta Louhostie 357, 63100 Kuortane. Sukellukset suoritetaan Louhostie 337, 63100 Kuortane. Ensimmäinen avovesipäivä alkaa louhoksen reunalla klo 9.00. Paikalle voi saapua ja majoittua jo perjantaina 17. 5.2019 klo 14 jälkeen. Avovesiosuudesta lähetetään oppilaille ja kouluttajille erillinen tiedote, noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Kurssin hinta                   Laitesukelluksen jatkokurssin hinta on 220 € ja se sisältää:

-        teorian, allas- ja avovesiopetuksen

-        oikeuden e-oppimisympäristöön

-        CMAS P2 -kortin

Hintaan ei kuulu mitään sukellusvälineitä tai varusteita, niiden hankinnasta oppilaat vastaavat itse. Huomioitava, että kurssilaisella on oltava myös oma poiju ja spooli.

                                           Lisäkuluja tulee avovesiosuuden majoituksesta (30 €) sekä polttoainekuluista harjoituspaikalle, muista kimppakyydit.

                                           Kouluttajalla on vastuuvakuutus, mutta kurssilaisen kannattaa tarkistaa oma vakuutusturva ennen halli- ja avovesiharjoitusten alkamista.

Ilmoittautuminen          Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Liiton jäsenrekisterin kautta. Mikäli tulee katumapäälle ja peruu ilmoittautumisensa ennen ensimmäistä teoriatuntia on se maksutonta. Myöhemmin keskeytetty kurssi laskutetaan siinä suhteessa kun kurssi on edennyt. Seura laskuttaa keskeytystilanteessa seuraavasti: aloitettu teoriaosuus 110 €. Aloitettu avovesiosuus kurssin hinta kokonaisuudessaan (220 €). Mikäli oppilaalla todetaan jokin sairaus mikä estää sukeltamisen niin maksetut maksut palautetaan lyhentämättömänä. Tämä menettely vaatii lääkärintodistuksen.

Kurssin keskeyttäminen

                                           Mikäli kurssi keskeytyy kouluttajasta tai seurasta johtuvasta syystä, palautetaan maksettu kurssimaksu kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli oppilas keskeyttää kurssin, niin toimitaan kuten yllä on mainittu. Mikäli oppilas tarvitsee lisäkoulutusta, niin kouluttajalla on oikeus periä oppilaalta 40 € / harjoituskerta. Kurssin on suoritettava loppuun 12 kk kuluessa aloituspäivästä.

Kortitus                            Kun oppilas on suorittanut kaikki kurssiin kuuluvat harjoitteet ja teoriakokeen hyväksyttävästi sekä maksanut kurssimaksun kokonaisuudessaan, tilaa vastuukouluttaja Sukeltajaliiton CMAS P2 -sukeltajakortin oppilaalle. Kortti tilataan viimeistän kahden viikon kuluttua kurssin tultua hyväksytyksi.

Kurssiterveisin

Tapsa, Mawe, Janne ja Merja

 

 

Lisää kurssin sisällöstä ja taitoharjoitusten läpäisykriteereistä Liiton sivuilta: https://www.sukeltaja.fi/files/upload_pdf/133576/CMAS%20Two%20Star%20Diver%20jarjestamisohje%2015-12-2018.pdf