Sve | En | Ru

Laitesukellus

Kuivapukukurssi

Kurssilla opitaan kuivapukusukeltamisen perusteet ja miten ehkäistään yleisimpiä kuivapuvulla sukeltamiseen liittyviä riskejä. Kurssi antaa valmiuden oman kuivapuvun hankintaan. Kurssi voidaan yhdistää laitesukelluksen peruskurssiin niin, että peruskurssin avovesiharjoitukset tehdään kuivapuvulla.

Nitroksisukeltamisen peruskurssi

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea (22-40 %) sisältävää kaasuseosta. Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Jääsukelluskurssi

Jääsukelluskurssi antaa valmiuden sukeltaa jään alla tai jäätävissä olosuhteissa ja toimia jääsukellusparin pinta-avustajana.

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssi

Kurssi antaa valmiuden valmistaa turvallisesti erilaisia nitroksiseoksia. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Oppilaan ei välttämättä tarvitse olla sukeltaja. Kurssilla käydään läpi

 • seoskaasujen sekoittamisen ja täytön riskit ja niiden hallinta. Erityisesti painotetaan korkeapaineisen hapen turvallista käsittelyä.
 • kaasun sekoittamisessa tarvittavat laskutoimitukset ja laskemisessa apuna käytettävät taulukot ja tietokoneohjelmat
 • oikean kaasuseoksen merkitys sukeltajan turvallisuudelle
 • sukellusvarusteiden happipuhtaus ja happiyhteensopivuus
 • TUKESin ja muiden suomalaisten viranomaisten ohjeet

CMAS Trimix Gas Blender

Kurssi antaa valmiuden valmistaa turvallisesti erilaisia trimiksiseoksia. Kurssilla käydään läpi

 • trimiksiseosten sekoittamisen ja täytön riskit ja niiden hallinta
 • kaasun sekoittamisessa tarvittavat laskutoimitukset ja laskemisessa apuna käytettävät taulukot ja tietokoneohjelmat
 • oikean kaasuseoksen merkitys sukeltajan turvallisuudelle
 • TUKESin ja muiden suomalaisten viranomaisten ohjeet

Pääsyvaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • CMAS Nitrox Blender -kortti tai vastaava muun yleisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön voimassaoleva kortti
 • oppilaan ei välttämättä tarvitse olla sukeltaja

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita