Fi | En

Utskott

Förstahjälputskott 2017
Harri Mäkitalo, ordförande, information

Dykningsutskott 2017
Harri Nieminen, ordförande, e-lärningsprojekt

Ungdomsutskott 2017
Irene Savolainen, ordförande, e-lärningsprojekt

Fensimningsutskott 2017
Kalevi Turkka, ordförande

Spearfishingutskott 2017
Antti Olin, ordförande

Säkerhetsutskott 2017
Matti Anttila, ordförande, information

Rugbyutskott 2016
Hannu Ahonen, ordförande

Fridykningsutskott 2017
Timo Pöntinen, ordförande

Vapepa-utskott 2017
Sami Kuivainen, ordförande, myndighetssamarbete, information

E-postadresser är av typ: fornamn.slaktnamn@sukeltaja.fi


Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2015 videosarjan voittaja

Kuvaajan Nimi | Valkiajärvi | 2015

Katso lisää videoita