Fi | En | Ru

Dykning i Finland

Bara några länder i världen har en sådan skärgård som Finland.

Framförallt när man tänker på de vackra öarna och klipporna vid finska havskusten i södra och sydvästra Finland. Klipporna har skrapats släta under istiden.

Oberäknade stenar och sandrev stiger långsamt fram ur det grunda havet genom landstigningen som är ungefär fem till tio centimeter per århundrade. Uppskattningsvis finns det över 60 000 öar där.

Det finns oräknebara oupptäckta dykningsplatser som är skyddade för väder och av många öar. Det finns inte just något tidvatten, vattnets salthalt är liten och det finns inga stora strömmar. Under sommaren varierar sikten från fyra till 15 meter. Vädret är ganska torrt och vattnets yttemperatur kan stiga upp till 18-20 celsius i juli.

Sommaren är ljus i Finland då dagarna är långa och nätterna korta tack vare midnattssolen.

Då är det lämpligt att ha en torrdräkt på sig. Visserligen behöver man inte ha den på sig överallt men dykningarna är nog trevligare på det viset.

Vrakdykning är kanske det mest intressanta i Finland därför att de tusentals vrak som under tusen år har sjunkit ner i våra hav är än idag,i mycket gott skick.

Också träskeppen är ännu i ganska gott skick på grund av att trä-ätande masker (skeppmasker) inte lever i Östersjöns bräkta vatten.

Finska dykarförbundets nästan 9 000 medlemmar gör sina flesta dykningar i Finland. Det finns cirka 150 klubbar runt om Finland.

Vi rekommenderar utkländska dykare att kontakta finska klubbar för information. På det sättet kan man ha kontakt med människor som vet det mesta om möjligheterna att dyka på sina hemorter. De vet också var man kan låna utrustning. Några klubbar kan även arrangera förmånliga dykutflykter.


Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2015 videosarjan voittaja

Kuvaajan Nimi | Valkiajärvi | 2015

Katso lisää videoita