Fi | En

Regering

Medlemmar av Finska dykarförbundets regering år 2017

Ordförande
Tero Lehtonen,  utbildning, ekonomi

Medlemmar av regering
Pentti Hartikainen, säkerhet
Sami Järvinen, vice ordförande, miljöfrågor, skyddning av kulturarv, teknisk dykning
Lauri Kivimäki, ungdom, uv-rugby
Kimmo Korja, fensimning, fridykning, antidoping
Riku Metsälä, vice ordförande, utbildning i första hjälpen
Jorma Poikolainen, dykning av specialgrupper
Jorma Thessler, Vapepa-verksamhet
Irmeli Tirronen, spearfishing

E-postadresser är av typ: fornamn.slaktnamn@sukeltaja.fi

 


Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2015 videosarjan voittaja

Kuvaajan Nimi | Valkiajärvi | 2015

Katso lisää videoita