Sve | En

4.3.2019 tapahtumat

Kortinuusinta CMAS One Star Diver

Aika: 4.3 - 5.3.2019
Paikka: Kirkkonummi
Järjestäjä: Sukellusseura Calypso
Vastuukouluttaja: Ville Heldan
Kuvaus:
Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS Nitrox Diver -kurssi

Aika: 4.3 - 6.4.2019
Paikka: Lohja
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja: Ari-Pekka RJ Arponen
Kuvaus:

Lohjan Urheilusukeltajat järjestää CMAS nitrox diver -kurssin. Kurssin teoriaopiskelu ja loppukoe suoritetaan liiton e-Oppimisjärjestelmän kautta

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 4.3 - 30.6.2019
Paikka: Kouvola
Järjestäjä: Sukellusseura Vesikot
Vastuukouluttaja: Jukka Jauho
Kuvaus:

Laitesukelluksen peruskurssi on avaimesi uuteen ihmeelliseen maailmaan. Peruskurssilla (CMAS* P1) opetellaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja –taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen itsenäisesti parinsa kanssa tai kun hän aikoo osallistua sukellusseuran leireille ja sukelluskeskusten järjestämille retkille. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännön perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa. Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen max.15-20 metrin syvyysalueella.

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 4.3 - 19.5.2019
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Sukellusseura H2O
Vastuukouluttaja: Marcin Dobrucki
Kuvaus:

Lisätietoja kurssista:

http://www.h2ory.fi/laitesukelluksen-peruskurssi-4-2-2019-ja-4-3-2019/

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 4.3 - 28.6.2019
Paikka: Lohja
Järjestäjä: Lohjan Urheilusukeltajat
Vastuukouluttaja: Esa Tammio
Kuvaus:

Laitesukelluksen peruskurssi, kevät 2019


Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiuden suoranoususukellusten tekemiseen enintään 15-20 metrin syvyyteen.


Pääsyvaatimukset

Kurssille osallistujan on oltava 15v täyttänyt ja terveysselvityslomakkeen täyttänyt ja allekirjoittanut. Hänen on osattava uida vähintään 200m (ilman aikarajaa).


Kortitus

Kurssi on Sukeltajaliiton koulutusohjeen mukainen ja täyttää kansainvälisesti CMAS P1  koulutusstandardin vaatimukset. Hyväksytysti läpäisseet saavat CMAS kortituksen.


Hinta

Kurssin hinta on 480 €, joka sisältää Sukeltajaliiton oppilaspaketin, kortitusmaksun, uimahallimaksut kurssin aikana, sukelluslaitteet kurssin ajan, Lohjan urheilusukeltajien sekä Sukeltajaliiton jäsenmaksut ja Sukeltaja -lehden. Hintaan eivät kuulu perusvälineet, sukeltajan kello ja puukko eikä märkä-/kuivapuku ja painovyö, jotka kurssilaisten on hankittava kurssin aikana.


Vastuukouluttaja

Kurssin vastuukouluttajana toimii Esa Tammio -M2 FIN 13011

 

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS One Star Diver -kurssi

Aika: 4.3 - 26.5.2019
Paikka: Hämeenlinna
Järjestäjä: Hämeenlinnan Sukeltajat
Vastuukouluttaja: Susan Wallenius
Kuvaus:

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2019

YLEISTÄ

Pääsyvaatimukset kurssille: ikä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys.Alaikäisellä kurssilaisella oltava, huoltajan kirjallinen suostumus ja lisäksi Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa kurssin CMAS Children Diving Gold -kurssina. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

 • Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä.

 • tulee kyetä uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

  Koulutus koostuu teoriaosuudesta, joka suoritetaan Sukeltajaliiton sähköisessä eOppimisym- päristössä jossa myös teoriakoe suoritetaan, ja 10 allasharjoitukesta, sekä viidestä avovesisu- kelluksesta. Kaikessa koulutuksessa noudatetaan korostetusti Sukeltajaliiton turvamääräyksiä ja koulutuksesta annettuja ohjeita. Kurssille osallistuvat saavat ne tiedot ja taidot, joita he tar- vitsevat sukeltaakseen turvallisesti suoranoususukelluksilla enintään 15 - 20 metrin syvyyteen.

  Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Koulutus koostuu osittain sa- manaikaisesta teoria- ja allaskoulutukseta sekä avovesikoulutuksesta joka on allaskoulutuksen jälkeen. Teoriaosuudessa liittyy jokaiseen itseopiskelumateriaalin lukuun harjoituskoe, jossa testataan luetun teoria-aiheen ymmärtämistä. Allas- ja avovesikoulutuksessa oppiminen tode- taan jatkuvan seurannan periaatteella.

  Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi oppilas saa kansainvälinen CMAS* sukeltajakortin.

  Kurssin hinta on 400 , joka maksetaan kolmessa erässä kurssin kuluessa. Kurssimaksu sisältää kurssin lisäksi myös Hämeenlinnan Sukeltajien jäsenmaksun vuodelle 2019. Muita mahdollisia kuluja ovat avovesiviikonlopun majoitus- ja ruokakulut, n. 60 – 90 sekä mahdolli- nen sukeltajan vakuutus.

  Kurssilaisen on itse hankittava allasharjoituksiin perusvälineet eli maski, snorkkeli ja räpylät sekä avovesiin märkäpuku tai kuivapuku, tossut ja hanskat. Kurssilla annetaan opastusta han- kintoihin.

  Kurssi on suoritettava hyväksytysti 12 kuukauden kuluessa kurssin aloituksesta. Kurssin vastuukouluttajina toimivat:

Susan Wallenius

susan.wallenius@pp.inet.fi

puh. 0407393971

Jarkko Kortesoja

jarkko.scuba@gmail.com

puh. 0405554520

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille
 
 

CMAS nitroksikouluttajan näyttökoe

Aika: 4.3 - 6.4.2019
Paikka: Lohja
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja: Ari-Pekka RJ Arponen
Kuvaus:

Sukeltajaliitto järjestää Nitroxkouluttajan näyttökokeen Lohjan Urheilusukeltajat ry:n Nitrox kurssin yhteydessä. vastuukouluttajana toimii Ari-Pekka Arponen

Lisätieto: Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille