Sve | En

Kouluttajaposti 2/2017 (7.4.2017)

E-oppiminen

Ensimmäiset pilottivaiheen CMAS One Star Diver (P1) -kurssit ovat käynnistyneet Sukeltajaliiton e-oppimisalustalla. Jos teidän seuranne on kiinnostunut pilotoinnista, mukaan mahtuu vielä! Ottakaa yhteys mika.rautiainen at sukeltaja.fi ja ilmoittautukaa mukaan!

Pilottivaiheen e-oppimiskursseilla P1-oppilaspakettiin kuuluu edelleen paperinen oppikirja kaikille oppilaille. E-oppimista voidaan hyödyntää monella eri tavalla: minimissään se helpottaa rästien tekemistä, jos oppilaalla on jäänyt joku lähiopetuskerta väliin, tai osa kurssin teoriaosuuksista voidaan tehdä itsenäisenä e-oppimisopiskeluna ja osa perinteisinä luentoina, tai teorian oppiminen voi painottua e-oppimiseen, ja lähiopetusta hyödynnetään vain oppimisen tukena ja mahdollisesti epäselväksi jääneiden asioiden opetteluun.

Parhaimmillaan e-oppiminen tuo kurssien järjestämiseen joustavuutta. Varsinkin, jos seuralla on mahdollista järjestää myös allas- ja avovesiharjoitus joustavalla tavalla ja joustavalla aikataululla.

P1-kurssin e-oppimismateriaalin kehittäminen jatkuu edelleen, mm. asioita havainnollistavia videoita, kuvia, kaavioita jne. tarvitaan lisää. Myös muiden kurssien e-oppimismateriaalin tekeminen alkaa. Tähän kaikkeen tarvitaan tekijöitä. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan projektiin, tai jos seurallasi on jo olemassa esim. omaa videomateriaalia joka sopisi havainnollistamistarkoituksiin, ilmoittaudu tällä lomakkeella: https://goo.gl/forms/qZAuxTw449ssIkp93

 

Uudet turvaohjeet

Sukeltajaliiton Snorkkelisukelluksen turvaohje ja Laitesukelluksen turvaohje ovat uudistuneet 1.4.2017. Vapaasukelluksen, sukelluskalastuksen ja vapepa-sukelluksen turvaohjeet sisältävä ohje on säilynyt entisellään.

Turvaohjeet, sukelluksen suunnittelulomakkeet ja muut sukellusturvallisuuteen liittyvät materiaalit voit ladata täältä: www.sukeltaja.fi/materiaalipankki > Turvallinen sukeltaja

Turvaohjeet ovat suosituksia, joiden mukaan toimimalla sukelluksen riskitekijöiden pienentäminen on helpompaa. Uudistetuissa ohjeissa korostetaan tilannearvion ja riskikartoituksen merkitystä, ja sukeltajan ja sukellusryhmän vastuuta omasta ja sukelluskumppaniensa turvallisuudesta. Turvaohjeista opettaessaan kouluttajan kannattaakin erityisesti painottaa tilanteen ja olosuhteiden arvioimista, ja toiminnan sovittamista niiden mukaisesti.

Verrattuna vanhoihin turvaohjeisiin, uudet ohjeet ovat laajemmat. Tämä johtuu siitä, että asioita on perusteltu enemmän, ja sukeltajien ja sukelluksen järjestäjän suorittamaan tilannearviointiin ja riskiharkintaan on haluttu antaa entistä enemmän työkaluja. Lisäksi seuroihin liittyy jatkuvasti enemmän jäseniä, jotka ovat suorittaneet sukelluskurssinsa ulkomailla, jonka takia on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää turvaohjeisiin sellaisiakin asioita, jotka Suomessa järjestetyillä kursseilla olisivat sisältyneet kurssilla opetettaviin asioihin.

Ohjeisiin liittyvä palaute on tervetullutta! Palautetta voi antaa tällä lomakkeella:

https://goo.gl/forms/xUyHj51hCuxsi4mm2

 

Lähikouluttajakoulutus

Valiokunnalta on kysytty, kannattaako seuran enää järjestää lähikouluttajakurssia, kun kouluttajakoulutusta ollaan kerran uudistamassa. Vastaus on, että ehdottomasti kannattaa!

Uudet lähikouluttajat tuovat lisäresursseja seuran koulutustoimintaan. Vaikka ennen pitkää, koulutusuudistusten lopulta valmistuttua, lähikouluttajakurssien järjestäminen tuleekin päättymään, olemassa olevia lähikouluttajapätevyyksiä ei missään tapauksessa ole tarkoitus lakkauttaa tai poistaa. Lähikouluttajat voivat edelleen jatkaa lähikouluttajan tehtävissä, ja lähikouluttajakortti voidaan uusia vaikka kuinka monta kertaa, joten lähikouluttajana toimimista voi jatkaa niin kauan kuin itse haluaa.

Lähikouluttajakortti tuo myös oikopolun CMAS One Star Instructoriksi. Lähikouluttajan ei tarvitse suorittaa CMAS One Star Instructor -kurssia kokonaan, vaan he voivat saada CMAS One Star Instructor (M1) -luokituksen suorittamalla täydennyskoulutuksen, eli kevennetyn M1-eOppimismoduulin, ja kevennetyn version M1-kurssin käytännön harjoitteista.

Lähikouluttajasta CMAS One Star Instructoriksi -täydennyskoulutuksen suorittamisella ei kuitenkaan ole kiire. Sen voi suorittaa sitten, kun se tulee ajankohtaiseksi. Tällekään mahdollisuudelle ei ole mitään takarajaa.

Eli lähikouluttajakoulutus ei siis mene hukkaan! Jos seuralla on tarvetta uusille lähikouluttajille, ja halukkaita oppilaitakin olisi, kurssi kannattaa ilman muuta järjestää!

 

Avovesiharjoitukset lähestyvät, EA-valmius kunnossa?

P1-kurssin avovesiharjoitusten järjestämiseen osallistuu yleensä kouluttajien lisäksi myös P3-sukeltajia. Sekä P3-kortin että kouluttajakortin saamisen yhtenä ehtona on voimassaoleva ensiapu- ja hapenatopätevyys. Sama ehto koskee myös kortin uusintaa. Mutta ensiapupätevyys ei ole ikuinen, sen voimassaoloaika on koulutusjärjestöstä riippuen yleensä kaksi tai kolme vuotta. Ensiaputaito on monimutkainen taito, joka myös helposti ruostuu harjoittelun puutteessa, joten vaikka pätevyys olisikin vielä päivämäärän mukaan voimassa, harjoittelu kannattaa aina!

Onkin suositeltavaa, että avovesiharjoitusten järjestäjätiimi harjoittelisi pelastus- ja ensiaputaitojaan hyvissä ajoin ennen avovesiharjoituksia. Samalla voidaan myös varmistua siitä, että seuran ensiapukalusto on edelleen hyvässä käyttökunnossa.

 

Kiinnostaako turvallisuustyö?

Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunta etsii porukkaansa turvallisuusohjeistuksen tekijöitä. Lisätietoja Liiton tehtäväpankista: https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/95058/Turvallisuusvaliokunta.html


Hydra. Videosarjan voittaja Sukelluskuvauksen SM-kilpailussa 2018.

Janne ja Axel Lievonen

Katso lisää videoita